Croeso! Welcome!

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice

Cysylltu / Contact

Cysylltu / Contact

Cliciwch yma am fanylion cyswllt.
Click here for contact information.

Cysylltu / Contact

Gwrando / Listen

Gwrando / Listen

Mae modd gwrando ar 102.5 FM neu ar-lein.
It's possible to listen on 102.5 FM or here online

Gwrando / Listen

Amserlen / Schedule

Amserlen / Schedule

Cliciwch yma i weld amserlen MônFM.
Click here to view MônFM's schedule.

Amserlen / Schedule

Pontrug restaurant hit by fourth burlgary

Detectives are investigating a burglary at an Indian restaurant on the outskirts of Caernarfon. Cash was stolen from the Sopna Tandoori restaurant in Pontrug, which was left with signifcant damage during the break-in at some point between 2am and 8am in the early hours of Monday. The owner told the Daily Post it was the fourth […]

More / Mwy

A55: slip roads closed for resurfacing

Major resurfacing work is getting underway on the A55 on Anglesey. For the next three or four weeks, both the exit and entry slip roads at junction 6 westbound (Nant Turnpike) will be closed. Once work is complete, both slip roads at junction 6 eastbound will be shut for resurfacing over three weeks. On the […]

More / Mwy

A55: gwaith ail wynebu yn ddechrau ar ffordd sylweddol

Mae gwaith ail-wynebu mawr yn dechrau ar yr A55 ar Ynys Môn. Am y tair neu bedair wythnos nesaf, bydd y slipffordd ymadael a’r ffordd ymuno tua’r gorllewin yng Nghyffordd 6 (Tyrpeg Nant) ar gau. Ar ôl cwblhau’r gwaith tua’r gorllewin, bydd y slipffordd ymadael a’r ffordd ymuno tua’r dwyrain yng nghyffordd 6 yn cael […]

More / Mwy

Talks underway on Wylfa Newydd

Talks have begun between the UK Government and Japanese giant Hitachi on plans to build Wylfa Newydd. Business Secretary Greg Clark told the Commons on Monday evening that the Government will consider whether to commit public money for the £12 billion project – but there’s no decision yet on whether it will go ahead. Work […]

More / Mwy

Byrgleriaethau yn ystad ddiwydiannol y Bala

Mae’r heddlu’n ymchwilio i dair byrgleriaeth ar ystad ddiwydiannol Y Bala. Cafodd nifer o beiriannau pŵer a thanwydd eu dwyn o eiddo masnachol ar yr ystâd rhwng 9.30yh a 11yh nos Iau diwethaf (31 Mai). Mae’r byrgleriaethau wedi ysgogi atgoffa gan dditectifs i amddiffyn eu heiddo gan droseddwyr. Dywedodd Rhingyll Liam Williams yng Ngorsaf Heddlu Porthmadog: […]

More / Mwy

Cash stolen in Abersoch restaurant burglary

Police are looking for thieves who stole a ‘substantial amount’ of cash from a restaurant in Abersoch. It’s believed burglars broke into the Zinc Bar and Grill on Lon Pen Cei at just before 1am last Monday (28th May) When staff came into work hours later, they discovered the cash had been taken from a safe. PC […]

More / Mwy

Burglars target Bala industrial estate

Police are investigating a spate of break-ins on an industrial estate in Bala. Power tools and fuel were stolen from three commercial properties on the estate at some time between 9.30pm and 11pm last Thursday night (31 May) The burglaries have prompted a reminder from rural crime detectives to ensure all properties are locked and […]

More / Mwy

Apêl newydd ar ôl cyrch fan yn Traeth Coch

Mae’r heddlu wedi adnewyddu eu hapêl ar ôl i ladron ddwyn sigaréts o fan Tesco ger Traeth Coch yr wythnos diwethaf. Roedd dau ddyn yn wynebu gyrrwr y cerbyd dosbarthu cyn dianc mewn fan Transit. Gadawyd y fan yn Pentraeth ar ôl i ddrws ddisgyn. Ychydig cyn hanner dydd ar ddydd Mawrth, daeth fan Tesco […]

More / Mwy

Fresh appeal after Tesco van raid

Detectives have renewed their appeal after two men stole cigarettes from a Tesco van near Red Wharf Bay last week. The suspects abandoned their white Ford Transit in Pentraeth after one of the doors came off when they were confronted by the driver of the delivery vehicle. Both vans pulled into a layby at just […]

More / Mwy

GWRANDO ETO: Gruffydd Wyn – talent, teulu ac Amlwch

I Gruffydd Wyn Roberts o Amlwch, roedd Britain’s Got Talent 2018 yn daith i’w gofio. Mae canwr ifanc wedi gadael argraff fawr a’r ar y beirniaid a’r cyhoedd gyda’i berfformiadau pwerus fel tenor ar sioe dalent ITV. Fe wneath cannoedd o bobl wylio yr ffeinal ar sgrîn fawr yn ei dref enedigol ar nos Sul – ond er gwaethaf […]

More / Mwy

Eich Gorsaf, Eich Llais
Your Station, Your Voice