Croeso! Welcome!

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice

Cysylltu / Contact

Cysylltu / Contact

Cliciwch yma am fanylion cyswllt.
Click here for contact information.

Cysylltu / Contact

Gwrando / Listen

Gwrando / Listen

Mae modd gwrando ar 102.5 FM neu ar-lein.
It's possible to listen on 102.5 FM or here online

Gwrando / Listen

Amserlen / Schedule

Amserlen / Schedule

Cliciwch yma i weld amserlen MônFM.
Click here to view MônFM's schedule.

Amserlen / Schedule

Plaid AMs call for leadership challenge

Two Plaid Cymru AMs from North Wales have called on members to challenge Leanne Wood for the party leadership. Arfon AM Sian Gwenllian and regional AM Llyr Gruffydd have signed a letter urging their colleagues to consider putting their names forward for a potential leadership contest. The private message was also signed by Ceredigion AM Elin […]

More / Mwy

Portreadau o Arwyr – gan Owain Fôn

Mae Cwpan y Byd yn cychwyn heb Gymru, ond bydd meddyliau am daith rhyfeddol Ewro 2016 yn troi syniadau am genhedlaeth o arwyr pêl-droed am byth. Nawr, mae tîm Chris Coleman wedi cael ei ddiddymoli mewn set o bortreadau gan un o’r gôl-geidwaid a oedd yn rhan o’r garfan yn Ffrainc. Bydd ‘Arwyr’, arddangosfa newydd […]

More / Mwy

Portraits of Euro Heroes – by Owain Fôn

While the World Cup may be kicking off without Wales, thoughts of a remarkable Euro 2016 journey will forever evoke memories of a glorious summer when a generation of football heroes were created. Now, the likes of Chris Coleman, Gareth Bale and even Wayne Hennessey & Joe Ledley’s ‘bromance’ have been immortalised in a new […]

More / Mwy

Carcharu dyn am yrru dan ddylanwad cyffuriau

Mae dyn o Langefni wedi cael ei garcharu am yrru dan ddylanwad cyffuriau dro ar ôl tro. Ymddangosodd Levi Thomas (22) ger bron Llys Aildraddodi yn Llandudno ar dyrr Mercher ddoe ar ôl cael ei arestio gan ei fod yn destun gwarant o’r llys ar ôl iddo fethu ymddangos yn y llys yn flaenorol. Cafodd […]

More / Mwy

Llangefni man jailed for drug driving

A Llangefni man caught drug driving four times by police has been jailed. Levi Thomas was found guilty of seven charges of driving while under the influence of a controlled drug and above the specified limit. The 22 year old failed to turn up at an earlier court appearance but was later arrested after a […]

More / Mwy

Pleidleisio is-etholiadau yn dechrau

Mae’r pleidleisio wedi dechrau mewn dau is-etholiad lleol ar Ynys Môn. Mae dau ymgeisydd yn sefyll yn ward Parc a Mynydd ar Cyngor Tref Caergybi. Mae dau ymgeisydd arall yn sefyll â sedd gwledig ar Cyngor Tref Amlwch. Mae’r gorsafoedd pleidleisio yn Neuadd Gymunedol Llaingoch ac Neuadd Goffa Amlwch ar agor tan 10yh heno. Mae disgwyl i ganlyniadau […]

More / Mwy

Polling day in town council by-elections

The polls have opened in two community council by-elections on Anglesey. Two candidates each are standing in the Parc a’r Mynydd ward of Holyhead Town Council and the the rural ward of Amlwch Town Council. Polling stations at Llaingoch Community Hall and Amlwch Memorial Hall remain open until 10pm tonight. The results are expected shortly afterwards.

More / Mwy

Llyfrgelloedd ym Moelfre a Niwbwrch i gau

Bydd dau lyfrgell ar Ynys Môn yn cau ar ddiwedd y mis – ond mae tri arall wedi eu hachub. Mae grwpiau cymunedol wedi sicrhau prydlesi hirdymor ar gyfer llyfrgelloedd ym Miwmares a Rhosneigr. Mae cyllid wedi’i sicrhau hefyd i gadw llyfrgell Cemaes ar agor am flwyddyn arall. Ond bydd llyfrgelloedd yn Moelfre a Niwbwrch yn […]

More / Mwy

Two libraries to close in service shake-up

Three of Anglesey’s libraries have been saved from closure – but two will shut at the end of the month. Community groups will take over the running costs of libraries in Beaumaris and Rhosneigr after securing long-term leases. Funding has also been secured to keep Cemaes library open for at least another year. But the […]

More / Mwy

Express: dau’n ddieuog o dwyll tocynnau

Mae dau ddyn wedi eu cael yn ddieuog o gynllwyn i gyflawni twyll mewn cwmni bws a gollodd ei drwydded. Mae’r erlyniad wedi gollwng cyhuddiadau yn erbyn Michael Munson (52) o Lanllechid, ger Bangor, ac Aled Wyn Davies (41) o Rosgadfan – gyrwyr gyda’r cwmni Express Motors ym Mhenygroes Roedd yr ddau ddyn wedi eu cyhuddo o gyfrif mwy […]

More / Mwy

Eich Gorsaf, Eich Llais
Your Station, Your Voice