Croeso! Welcome!

Rydym yn gweithio ar ein gwefan ar y funud - mae'n bosib y bydd ychydig o broblemau! We're currently working on our website - it's possible that there may be some issues!

Cysylltu / Contact

Cysylltu / Contact

Cliciwch yma am fanylion cyswllt.
Click here for contact information.

Cysylltu / Contact

Gwrando / Listen

Gwrando / Listen

Mae modd gwrando ar 102.5 FM neu ar-lein.
It's possible to listen on 102.5 FM or here online

Gwrando / Listen

Amserlen / Schedule

Amserlen / Schedule

Cliciwch yma i weld amserlen MônFM.
Click here to view MônFM's schedule.

Amserlen / Schedule

Warning against rooftop climbers in Caernarfon

Police have warned youths in Caernarfon to stop climbing onto rooftops. It follows reports of several incidents in the town centre over the past week, which has led to minor damage and some anti-social behaviour. Detectives have called on the parents of youths meeting up in the town to warn them about the possible consequences […]

More / Mwy

South Stack: councillors reject parking meter bid

Councillors have thrown out two bids to set up parking meters at South Stack. The RSPB wants to introduce flat rate parking fees at the attraction just off Holy Island – £5 at peak times and £2.50 off-peak. Its proposals had been recommended for approval by Anglesey Council planning officers, but the planning committee refused […]

More / Mwy

Judge sums up in Betty Jordan murder trial

The jury in the trial of a man accused of murdering his estranged wife is set to retire to consider its verdict. Paul Jordan from Y Felinheli denies the murder of carer Betty Jordan at her home in Maesgeirchen, near Bangor, last July. But the 54 year-old admits manslaughter on the grounds of diminished responsibility […]

More / Mwy

£4.7 miliwn ar gyfer prosiectau Caergybi

Bydd bron i £4 miliwn yn cael ei wario ar adeiladu unedau busnes newydd mewn hen heliport yng Nghaergybi. Bydd o leiaf 40 o swyddi newydd yn cael eu creu gydag adeiladu swyddfeydd, gofod storio a lle diwydiannol i gefnogi sector ynni carbon isel ar Ynys Môn. Defnyddiwyd y safle ar Ystad Ddiwydiannol Penrhos yn fyr […]

More / Mwy

£4.7 million boost for Holyhead projects

Nearly £4 million will be spent on turning a former heliport in Holyhead into business units. Up to 44 new jobs are expected to be created with the building of offices, storage and industrial space aimed at supporting Anglesey’s low carbon energy sector. The site on the Penrhos Industrial Estate was used very briefly in […]

More / Mwy

Local sports results: 30.04.2018 – 01.05.2018

FOOTBALL Lock Stock Welsh Alliance Division One Mynydd Llandegai 5-3 Llanrwst United (Mynydd Llandegai: Andy Barker 35′, Alwyn Roberts 45′, Tomos Williams 47′, Craig Whelan 59′, Iwan Morris 75′) Penrhyndeudraeth 3-0 Llarnug United (Penrhyndeudraeth: Huw Quaeck 37′, Meilir Williams 88′, Adam Griffiths (90′) Division Two Amlwch Town 2-0 Llannerchymedd (Amlwch: Tom Wyn 56′, Dewi Thomas […]

More / Mwy

Cynllun newydd i hybu Cymraeg yng Ngwynedd

Mae cynllun pum mlynedd wedi’i gyhoeddi i gynyddu’r nifer o siaradwyr Cymraeg yng Ngwynedd. Mae dros 65% o’r boblogaeth eisoes yn siarad Cymraeg – ond mae Cyngor Gwynedd yn eisiau annog mwy o ddefnydd o’r iaith ac i hybu nifer y siaradwyr i dros 70% cyn 2021. Mae fersiwn drafft o Gynllun Hybu’r Gymraeg ar […]

More / Mwy

Chwilio am Gorwelion cerddorol newydd

Mae bandiau a chantorion o’r Gogledd Orllewin yn cael eu hannog i ymgeisio am brosiect cerddorol mawr yng Nghymru. Mae Gorwelion (Horizons) yn dechrau ar ei bumed flwyddyn yn cynnig llwyfan unigryw i gerddoriaeth gyfoes annibynnol a newydd. Bob flwyddyn, mae’r prosiect ar y cyd rhwng BBC Cymru Wales a Chyngor Celfyddydau Cymru yn dewis […]

More / Mwy

Eich Ynys, Eich Llais
Your Island, Your Voice