Croeso! Welcome!

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice

Cysylltu / Contact

Cysylltu / Contact

Cliciwch yma am fanylion cyswllt.
Click here for contact information.

Cysylltu / Contact

Gwrando / Listen

Gwrando / Listen

Mae modd gwrando ar 102.5 FM neu ar-lein.
It's possible to listen on 102.5 FM or here online

Gwrando / Listen

Amserlen / Schedule

Amserlen / Schedule

Cliciwch yma i weld amserlen MônFM.
Click here to view MônFM's schedule.

Amserlen / Schedule

Pleidleisio is-etholiadau yn dechrau

Mae’r pleidleisio wedi dechrau mewn dau is-etholiad lleol ar Ynys Môn. Mae dau ymgeisydd yn sefyll yn ward Parc a Mynydd ar Cyngor Tref Caergybi. Mae dau ymgeisydd arall yn sefyll â sedd gwledig ar Cyngor Tref Amlwch. Mae’r gorsafoedd pleidleisio yn Neuadd Gymunedol Llaingoch ac Neuadd Goffa Amlwch ar agor tan 10yh heno. Mae disgwyl i ganlyniadau […]

More / Mwy

Polling day in town council by-elections

The polls have opened in two community council by-elections on Anglesey. Two candidates each are standing in the Parc a’r Mynydd ward of Holyhead Town Council and the the rural ward of Amlwch Town Council. Polling stations at Llaingoch Community Hall and Amlwch Memorial Hall remain open until 10pm tonight. The results are expected shortly afterwards.

More / Mwy

Two libraries to close in service shake-up

Three of Anglesey’s libraries have been saved from closure – but two will shut at the end of the month. Community groups will take over the running costs of libraries in Beaumaris and Rhosneigr after securing long-term leases. Funding has also been secured to keep Cemaes library open for at least another year. But the […]

More / Mwy

Express: dau’n ddieuog o dwyll tocynnau

Mae dau ddyn wedi eu cael yn ddieuog o gynllwyn i gyflawni twyll mewn cwmni bws a gollodd ei drwydded. Mae’r erlyniad wedi gollwng cyhuddiadau yn erbyn Michael Munson (52) o Lanllechid, ger Bangor, ac Aled Wyn Davies (41) o Rosgadfan – gyrwyr gyda’r cwmni Express Motors ym Mhenygroes Roedd yr ddau ddyn wedi eu cyhuddo o gyfrif mwy […]

More / Mwy

Two bus drivers cleared of ticket fraud

Two bus drivers working for a firm which lost its licence have been cleared of conspiring to commit fraud. Prosecutors have dropped charges against Michael Munson (52) of Llanllechid, near Bangor, and Aled Wyn Davies (41) of Rhosgadfan. They were accused of counting more cheap travel tickets than were sold in order to make dishonest earnings while […]

More / Mwy

Gwyl Gottwood ‘bron heb ddigwyddiad’

Mae’r heddlu wedi canmol dadlenwyr ar ôl gwyl Gottwood yn Llanfaethlu. Roedd swyddogion wedi rhybuddio ymwelwyr rhag cymryd sylweddau cyn y digwyddiad cerddoriaeth electronig pedwar diwrnod a gynhaliwyd ar dir ystâd Carreglwyd. Yn ôl Prif Arolygydd Ynys Môn, Mark Armstrong, rhoddwyd symiau bach o ketamine a MDMA i finiau amnest cyffuriau. Roedd pryderon ar ôl […]

More / Mwy

Eich Gorsaf, Eich Llais
Your Station, Your Voice