Croeso! Welcome!

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice

Cysylltu / Contact

Cysylltu / Contact

Cliciwch yma am fanylion cyswllt.
Click here for contact information.

Cysylltu / Contact

Gwrando / Listen

Gwrando / Listen

Mae modd gwrando ar 102.5 FM neu ar-lein.
It's possible to listen on 102.5 FM or here online

Gwrando / Listen

Amserlen / Schedule

Amserlen / Schedule

Cliciwch yma i weld amserlen MônFM.
Click here to view MônFM's schedule.

Amserlen / Schedule

Dyn wedi’i gyhuddo o yrru tryc cocên

Mae dyn wedi cael ei gyhuddo o yrru lori llawn cocên yng Nghaergybi. Cafodd Christopher Rigg (51) ei arestio gan swyddogion heddlu ffiniol. Yn ôl yr Asiantaeth Trosedd Genedlaethol, cafodd gwerth bron i £3 milliwn o gocên ei ganfod fel rhan o gweithrediad. Roedd y lori yn cynnwys 26kg o gocên yng nghefn y cerbyd pan gafodd ei […]

More / Mwy

Tân Bethesda: dyn wedi marw

Mae dyn o Bethesda wedi marw yn yr ysbyty ar ôl tân mewn tŷ. Cafodd y dyn yn ei 50au ei achub gan griwiau o gyfeiriad yn Erw Las ar Ffordd Coetmor ar bore Mawrth (5 Mehefin) Cafodd ei hedfan gan ambiwlans awyr i uned trawma arbenigol yn Stoke ond bu farw yn ddiweddarach. Fe’i henwwyd […]

More / Mwy

Bethesda man dies after house fire

A Bethesda man has died in hospital following a house fire. The man in his fifties, named locally as taxi driver Mike Beeby, was rescued by crews after the blaze broke out at Erw Las on Coetmor Road at around 10.40am on Tuesday morning. He was flown by air ambulance to a specialist trauma unit […]

More / Mwy

Pre-season fixture lists announced

Football clubs across the region are announcing their pre-season fixtures in the run up to the new campaign. Newly promoted Caernarfon Town will face the likes of Morecambe under 23s and Northern Ireland Championship side Portadown as they prepare for their return to the Welsh Premier. Meanwhile, Bangor City have lined up games against Wrexham […]

More / Mwy

Byrgleriaeth arall yn bwyty Indiaidd

Mae’r heddlu’n ymchwilio i fyrgleriaeth mewn bwyty Indiaidd ger Caernarfon. Cafodd arian ei ddwyn o Sopna ym Mhontrug yn ystod y fyrgleriaeth rywbryd rhwng 2yb a 8yb ar bore Llun (4 Mehefin). Roedd y bwyty wedi’i ddifrodi’n wael. Dyma’r pedwerydd tro y mae’r bwyty wedi cael ei dargedu gan ladron mewn cymaint o flynyddoedd, yn ôl y […]

More / Mwy

Eich Gorsaf, Eich Llais
Your Station, Your Voice