Croeso! Welcome!

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice

Cysylltu / Contact

Cysylltu / Contact

Cliciwch yma am fanylion cyswllt.
Click here for contact information.

Cysylltu / Contact

Gwrando / Listen

Gwrando / Listen

Mae modd gwrando ar 102.5 FM neu ar-lein.
It's possible to listen on 102.5 FM or here online

Gwrando / Listen

Amserlen / Schedule

Amserlen / Schedule

Cliciwch yma i weld amserlen MônFM.
Click here to view MônFM's schedule.

Amserlen / Schedule

Canlyniadau chwaraeon lleol: 25.05.2018 – 26.05.2018

PÊL DROED Cynghrair Lock Stock Ail Adran Llannefydd 4-0 Y Felinheli Chwaraeon Prestatyn 3-1 Gaerwen (Gaerwen: Arwel Williams) Rownd derfynol Cwpan Meditel Gwynedd Bro Goronwy 1-3 Tref Caergybi (Bro Goronwy: Jac Thomas 44′ – Tref Caergybi: Asa Thomas 7′, Sion Davies 23′, Ry Lees 34′) Cynghrair Kon X Ynys Môn Mynydd Tigers 4-2 Bryngwran Mae Mynydd […]

More / Mwy

Local sports results: 25.05.2018 – 26.05.2018

FOOTBALL Lock Stock Welsh Alliance Division Two Llannefydd 4-0 Y Felinheli Prestatyn Sports 3-1 Gaerwen (Gaerwen: Arwel Williams) Gwynedd Meditel Cup final Bro Goronwy 1-3 Holyhead Town (Bro Goronwy: Jac Thomas 44′ – Holyhead Town: Asa Thomas 7′, Sion Davies 23′, Ry Lees 34′) Kon X Anglesey League Mynydd Tigers 4-2 Bryngwran Bulls Mynydd Tigers are […]

More / Mwy

Is-etholiadau yng Nghaergybi ac Amlwch

Bydd dau isetholiad yn cael eu cynnal ar yr un diwrnod ar gyfer seddau gwag ar gynghorau lleol Ynys Môn. Yng Nghaergybi, bydd ‘na bleidlais yn ward Parc y Mynydd ar gyngor y dref, lle mae ymgeisydd Llafur Glyn Haynes yn wynebu gwrthwynebydd annibynnol Cadi Evanson. Mae ‘na hefyd ymladd rhwng dau ymgeisydd annibynnol – […]

More / Mwy

Council by-elections in Holyhead and Amlwch

Two by-elections will be held on the same day for vacant local council seats on Anglesey. In Holyhead, there’ll be a poll in the Parc a’r Mynydd ward on the town council, where Labour candidate Glyn Haynes faces independent opponent Cadi Evanson. There’s also a straight run-off between two independent candidates – Carys Cranston and […]

More / Mwy

Stemar olwyn yn suddo oddi ar Ynys Lawd

Mae stemar olwyn wedi suddo oddi ar arfordir Ynys Gybi. Roedd yr MV Oliver Cromwell yn cael ei dynnu i Ogledd Iwerddon pan ddechreuodd gymryd dŵr tua 12 milltir i’r gorllewin o Ynys Lawd ychydig cyn 2pm ar brynhawn dydd Gwener (24 Mai). Galwyd am y bad achub RNLI o Gaergybi i gynorthwyo ond fe suddodd y […]

More / Mwy

Paddle steamer sinks off South Stack

A paddle steamer has sunk off the west coast of Anglesey. The MV Oliver Cromwell was being towed to Northern Ireland when it began taking in water about twelve miles west of South Stack at just before 2pm on Friday afternoon. The all weather lifeboat from Holyhead was called out by the Coastguard to assist […]

More / Mwy

Gyrrwr wedi’i arestio ar ôl dau wrthdrawiad

Mae gyrrwr wedi’i arestio am fethu â stopio ar ôl dau wrthdrawiad yn ardal Penllyn. Cafodd beicwr ei anafu’n ddifrifol ar ôl cael ei daro gan G200 Mercedes tywyll glas ar yr A499 ger Trefor tua 4.05pm ar brynhawn dydd Mawrth (22 Mai). Cafodd y seiclwr ei gludo i Ysbyty Gwynedd ym Mangor ond nid yw […]

More / Mwy

Driver arrested after hit and run collisions

The driver of a car which failed to stop after two collisions on the Llyn Peninsula has been arrested. A cyclist was seriously injured after being struck by a dark blue C200 Mercedes on the A499 near Trefor at around 4.05pm on Tuesday afternoon. The cyclist was taken to Ysbyty Gwynedd in Bangor but their […]

More / Mwy

The week in signings…

MônFM Sport’s Gareth Joy looks at the latest transfer activity among three of the biggest football clubs across Anglesey and the North West. It hardly bears arguing about the biggest move in local football over the past week – though maybe one or two have tried. Even beyond Craig Harrison’s return to the Welsh football […]

More / Mwy

Drug dealing family jailed after teenager falls ill

A court has heard a teenage boy nearly died after taking two ecstasy tablets in the shape of pink teddy bears. The 16 year-old was left seriously ill in hospital after taking two £10 drugs at a disco in Barmouth in December 2016. They were brought from two Penrhyndeudraeth brothers in the toilets of a […]

More / Mwy

Eich Gorsaf, Eich Llais
Your Station, Your Voice