Croeso! Welcome!

Rydym yn gweithio ar ein gwefan ar y funud - mae'n bosib y bydd ychydig o broblemau! We're currently working on our website - it's possible that there may be some issues!

Cysylltu / Contact

Cysylltu / Contact

Cliciwch yma am fanylion cyswllt.
Click here for contact information.

Cysylltu / Contact

Gwrando / Listen

Gwrando / Listen

Mae modd gwrando ar 102.5 FM neu ar-lein.
It's possible to listen on 102.5 FM or here online

Gwrando / Listen

Amserlen / Schedule

Amserlen / Schedule

Cliciwch yma i weld amserlen MônFM.
Click here to view MônFM's schedule.

Amserlen / Schedule

Missing woman found dead on Glyder Fawr

A woman who went missing on a mountain peak in the Ogwen Valley has been found dead. A mountain rescue team discovered the body of a hiker from an upper cliff on Glyder Fawr at around 9am on Friday morning (4th May). It’s believed she slipped and fell while walking alone – she was reported […]

More / Mwy

Gorchymyn gwasgaru 48 awr yng Nghaernarfon

Bydd pobl ifanc sy’n achosi trafferth yng Nghaernarfon yn cael eu hanfon adref y penwythnos hwn mewn ymgais i fynd i’r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol. Mae gorchymyn gwasgaru 48 awr wedi cael cyhoeddi yn dilyn nifer o ddigwyddiadau yr wythnos hon yn cynnwys plant yn dringo i doeau yng nghanol y dref ac yn achosi difrod […]

More / Mwy

Caernarfon dispersal order against anti-social youths

Police in Caernarfon will be allowed to send youths home this weekend in a bid to tackle a spike in anti-social behaviour. A 48 hour dispersal order has been granted following several incidents this week involving youths climbing onto rooftops in the town centre and causing criminal damage. The order means anyone under the age […]

More / Mwy

Cyrch ym Maesgeirchen: arestio pedair dynes

Mae pedair dynes yn cael eu holi am amheuaeth o ddelio â chyffuriau a gwyngalchu arian yn dilyn cyrch ym Mangor. Cymerwyd y cyffuriau rheoledig Dosbarth A gan yr heddlu ynghyd ag arian parod, ffonau symudol a chwistrellwr cylchdro mewn chwiliad ar gyfeiriad yn Llys Bedwyr, Maesgeirchen ddydd Gwener. Mae tri o’r merched yn dod […]

More / Mwy

Maesgeirchen drugs raid: four women arrested

Four women are being questioned on suspicion of drug dealing and money laundering following a raid in Bangor. Class A controlled drugs were seized along with cash, mobile phones and a knuckle duster in a search on an address on Llys Bedwyr in Maesgeirchen on Friday. Three of the arrested suspects are from Merseyside and […]

More / Mwy

Rethink for youth club closures amid protests

Further talks are set to be held on the future of 39 youth clubs in Gwynedd threatened with closure. Protesters against the decision to replace them with one club for the whole county rallied outside Gwynedd Council’s Caernarfon headquarters on Thursday. Almost 6,000 people have signed a petition against the proposed closures, which were due […]

More / Mwy

Five clubs pass FAW’s Tier Two test

Five clubs from Anglesey and Gwynedd have been granted new Tier 2 certificates for next season from the FAW. Bangor City, who were relegated from the Welsh Premier last week, was automatically granted a certificate because its Nantporth ground had passed stringent criteria for a domestic Tier 1 licence. But the club is planning to […]

More / Mwy

Canlyniadau pêl-droed lleol: 02.05.2018 – 03.05.2018

Cynghrair Lock Stock Adran Gyntaf Conwy 5-1 Llanberis (Llanberis: OG 70′) Mae Conwy yn bencampwyr Adran Gyntaf — Ail Adran Pentraeth 1-3 Tref Amlwch (Amlwch: Dewi Thomas, Tom Wyn, Gethin Davies) Adran Wrth Gefn Llanrug 3-4 Tref Llangefni (Llangefni: Keenan Latham 2, Aaron Rickards 2) Cynghrair Cartrefi Cymunedol Gwynedd Bro Goronwy 6-1 Talysarn Celts (Bro […]

More / Mwy

Local football results: 02.05.2018 – 03.05.2018

Lock Stock Welsh Alliance Division One Conwy Borough 5-1 Llanberis (Llanberis: Own goal 70′) Conwy Borough are Division One champions — Division Two Pentraeth 1-3 Amlwch Town (Amlwch: Dewi Thomas, Tom Wyn, Gethin Davies) Reserves Division Llanrug United 3-4 Llangefni Town (Llangefni: Keenan Latham 2, Aaron Rickards 2) Cartrefi Cymunedol Gwynedd League Bro Goronwy 6-1 […]

More / Mwy

Trosedd cyffuriau: fflat ar gau ym Mangor

Mae fflat ym Mangor wedi cau am dri mis yn dilyn troseddau cyffuriau. Rhoddwyd y gorchymyn i’r heddlu gau 11 Plas Gwenllian yn llys ynadon Caernarfon ddydd Iau. Mae’r fflat yn eiddo gan gymdeithas dai lleol Cartrefi Cymunedol Gwynedd. Clywodd y llys fod y fflat wedi bod yn gysylltiedig ag ymddygiad gwrthgymdeithasol sy’n gysylltiedig â chyffuriau […]

More / Mwy

Eich Ynys, Eich Llais
Your Island, Your Voice