Helfa am ddau ddyn ar ôl cyrch fan

Mae’r heddlu’n chwilio am ddau ddyn a gymerodd sigaréts o fan Tesco ger Traeth Coch.

Roedd y dynion mewn fan Ford Transit gwyn pan ddigwyddodd y lladrad ar Lôn yr Ysgol tua 11.50yb ar ddydd Mawrth (29 Mai).

Mae’r fan Transit wedi colli ei ddrws blaen i deithwyr ar ôl ymyriad gan dyst. Fe’i gwelwyd ddiwethaf yn mynd tuag at Borthaethwy.

Nid oes rhagor o fanylion ar gael ond os gwelwch chi’r digwyddiad neu os oes gennych unrhyw wybodaeth bellach, cysylltwch â Heddlu Gogledd Cymru ar 101.

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice