Gyrrwr wedi’i arestio ar ôl dau wrthdrawiad

Mae gyrrwr wedi’i arestio am fethu â stopio ar ôl dau wrthdrawiad yn ardal Penllyn.

Cafodd beicwr ei anafu’n ddifrifol ar ôl cael ei daro gan G200 Mercedes tywyll glas ar yr A499 ger Trefor tua 4.05pm ar brynhawn dydd Mawrth (22 Mai). Cafodd y seiclwr ei gludo i Ysbyty Gwynedd ym Mangor ond nid yw eu hanafiadau yn fygythiad bywyd.

Ychydig yn ddiweddarach, roedd car Mercedes yn gwrthdaro â Vauxhall Zafira ar yr A499 ar gyrion Pwllheli. Cafodd gyrrwr y Zafira fân anafiadau.

Cafwyd hyd i yrrwr y Mercedes yn ardal Pwllheli a’i arestio ar amheuaeth o droseddau gyrru.

Mae swyddogion yn apelio am dystion welodd unrhyw wrthdrawiad, neu a welodd y Mercedes glas tywyll C200 yn cael ei yrru ar hyd yr A499 o Gaernarfon i Bwllheli i gysylltu â’r Uned Plismona’r Ffyrdd ar 101, gan ddyfynnu cyfeirnod rhif. W067079.

Maent hefyd yn awyddus i glywed gan unrhyw yrwyr gyda recordiad camera cerbyd y Mercedes i ddod ymlaen.

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice