Gŵyl Cefni 2018: byddwch yn barod!

Mae Gŵyl Cefni yn barod i ddathlu penblwydd arbennig.

Bydd gwyl flynyddol Llangefni yn dathlu 18 mlynedd gyda thri diwrnod o gerddoriaeth byw, adloniant a gweithgareddau.

Bydd y Gig Fawr ym Maes Parcio’r Bull yn cynnwys Celt, Fleur de Lys a Omaloma fel rhan o lein-yp llawn gyda Tagardr, Bwncath, Hogia Llanbobman, Bwncath, Welsh Whisperer, Alejandro Jones (o Batagonia) a’r band samba Canolfan Addysg y Bont.

Mae mynediad am ddim, diolch i grant Cyngor y Celfyddydau. Bydd MônFM hefyd yn darlledu’n fyw o’r ŵyl ar 102.5 FM dros Ynys Môn a’r Gogledd Orllewin, ar-lein a drwy’r Ap MônFM.

Mae dydd Sadwrn yn dechrau gyda bore hwyl i’r teulu – gan gynnwys dwy sioe arbennig ym Maes Parcio’r Bull, gyda Seren a Lobs a’u ffrindiau Sali Mali, Superted, Selog, Magi Ann a Pepa am 10.30yb. Bydd hefyd sioe fywiog Owain Glyndwr am 11.15yb (tocynnau rhagflaen o siop Cwpwrdd Cornel).

Yn ogystal bydd y tîm Chwaraeon yr Urdd yn cynnal gweithgareddau o 9yb tan hanner dydd ym Maes Parcio Neuadd y Dre, yng nghwmni ffair. Dros ginio, bydd cyfle i ddysgu ukuleles gyda Bocsŵn neu wylio fflashmob Theatr Ieuenctid Môn ger Cloc y Dref am 1.45yp

Ar diwedd y diwrnod fawr, bydd cerddoriaeth yn parhau yn nhafarndai’r Stryd Fawr gyda set hwyr gan Gwilym Bowen Rhys yn y Railway o 10yh ymlaen a carâocê yn y Ffowndri tan hwyr.

Bydd Gŵyl Cefni yn dechrau nos Fercher gyda’r noson cwis dafarn y Railway. Mynediad yw £1 y pen gyda Dilwyn Griffiths yn cyflywno.

Ar nos Iau (7 Mehefin), mi fydd y artist lleol, Lisa Eurgain Taylor, yn cyflwyno noson win a celf yn Oriel Mon, gan gynnwys gweithdy arbennig gyda cyfle i creu eich campwaith eich hunain. Mae’r tocynnau yn £10 ac ar gael gan Fenter Iaith Môn ar 01248 725 700.

Dywedodd Nia Thomas, Prif Swyddog Menter Iaith Môn: ”Mae’n rhyfeddol fod un o wyliau gigs hynach Cymru wedi cyrraedd 18 mlynedd o ddathlu a chefnogi cerddoriaeth Cymraeg, ac wrth gwrs mae’n deyrnged i lafur cariad gwirfoddolwyr yn ogystal â chefnogaeth ariannol.”

”Eleni eto mae yma rywbeth at ddant pawb, o deuluoedd ifanc, ieuenctid Cymru a rocars teyrngar y sin Gymraeg. Gyda lein-up ffantastig, ysbryd yr ŵyl yn gwefreiddio, a chyfle i forio mewn awyrgylch Gymraeg, gobeithio daw pobl o bell ac agos i ddathlu yn Llangefni.”

”A hoffwn wneud un cais bach arall, plîs soniwch am yr ŵyl i bobl di-Gymraeg a dysgwyr hefyd, does dim fel awyrgylch hwyliog gig Cymraeg i ysbrydoli dysgwyr ac i drochi yn yr iaith.”

Trefnir yr Ŵyl gan Bwyllgor Gŵyl Cefni a derbynnir cefnogaeth mewn da neu nawdd gan Menter Iaith Môn, Cyngor Celfyddydau Cymru, Oriel Môn, Cyngor Sir Ynys Môn, Menter Gymdeithasol Llangefni a MônFM.

Ceir mwy o wybodaeth ar ddalen facebook Gwyl Cefni neu ar trydar @moniaith.

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice