GWRANDO ETO: Wylfa Newydd – bws Horizon ar y ffordd

HNP

Mae bws cymunedol gan cwmni Horizon wedi mynd ar y strydoedd i gwrdd â phobl ar draws Ynys Môn a gogledd orllewin Cymru i ddysgu sut maent yn gobeithio elwa ar Wylfa Newydd.

Mae tîm o’r cwmni ynni wedi dechrau taith ar draws yr rhanbarth yn siarad â chymunedau am gyfleoedd posibl y prosiect ac i annog pobl i ddechrau meddwl sut gallen nhw fanteisio ar yr hwb a ddaw i’r rhanbarth gyda Wylfa Newydd.

Mae’r cwmni’n dweud ei fod yn gobeithio ysbrydoli bobl i ddarganfod sut gallai eu teuluoedd, eu busnesau a’u cymunedau nhw elwa hefyd.

Dwyeddod Gwen Parry-Jones, cyfarwyddwr gweithredol: ”Rydyn ni eisiau cysylltu â chymunedau a busnesau ledled Ynys Môn a gogledd Cymru er mwyn rhoi gwybod iddynt am y manteision a’r cyfleoedd a ddaw gyda’r prosiect.”

”Ochr yn ochr â’r cyfleoedd hyn, gwyddom y bydd Wylfa Newydd yn creu miloedd o swyddi newydd, a hynny yn y maes adeiladu, gweithrediadau parhaus ac ymhob rhan o’r gadwyn gyflenwi yn ehangach, gan gael effaith enfawr ledled y rhanbarth.”

”Y cam cyntaf yw siarad efo pobl i weld sut maen nhw’n meddwl am baratoi ar gyfer y prosiect er mwyn i ni ddefnyddio eu storïau i ysbrydoli eraill am y bennod gyffrous nesaf yn nyfodol Ynys Môn. Rydyn ni’n edrych ymlaen at glywed ganddyn nhw.”

Dechreuodd y daith ddydd Gwener ym marchnad Amwlch, Llannerch-y-medd a Benllech. Bydd y bws yn ymweld â’r lleoliadau canlynol:

DYDD SADWRN 29 MEDI
0900-1130: Marchnad Llangefni
1300-1430: Maes Parcio Rhosneigr
1600-1730: Maes Parcio Caergybi

DYDD SUL 30 MEDI
0900-1130: Sêl Cist Car Mona
1300-1430: Sgwâr y Castell, Biwmares

DYDD LLUN 1 HYDREF
0900-1130: Maes Parcio Cemaes
1300-1430: Gwesty’r Valley, Y Fali
1600-1730: Pringles, Llanfairpwll

DYDD MAWRTH 2 HYDREF
0900-1130: Y Maes, Caernarfon
1300-1430: Maes Parcio Glanrafon, Bangor

GWRANDO ETO: Mae Richard Foxhall o cwmni Horizon yn siarad â Tony Jones ar MônFM

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice