Gwarant i arestio ddyn o Gaergybi

Heddlu Gogledd Cymru

Mae’r heddlu yn chwilio am ddyn o Gaergybi ar ôl iddo fethu ag ymddangos gerbron y llys.

Mae Lee Clayton (31) wedi cael ei gyhuddo o fwrgleriaeth a throseddau cyffuriau a gyrru. Mae’r llys wedi cyflwyno gwarant i arestio.

Os oes gennych unrhyw wybodaeth am ei le, ffoniwch Heddlu Gogledd Cymru ar 101 neu cysylltwch gyda’r ystafell reoli drwy’r sgwrs we fyw.

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice