Gorchymyn gwasgaru 48 awr yng Nghaernarfon

Bydd pobl ifanc sy’n achosi trafferth yng Nghaernarfon yn cael eu hanfon adref y penwythnos hwn mewn ymgais i fynd i’r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Mae gorchymyn gwasgaru 48 awr wedi cael cyhoeddi yn dilyn nifer o ddigwyddiadau yr wythnos hon yn cynnwys plant yn dringo i doeau yng nghanol y dref ac yn achosi difrod troseddol.

Mae’r awdurdod yn galluogi swyddogion a SCCH i symud troseddwyr posib allan o’r ardal. Bydd gan swyddogion yr hawl i fynd â phobl ifanc o dan 16 yn ôl adref fel rhan o’r gorchymyn.

Dywedodd yr Arolygydd Doug Hughes yng ngorsaf heddlu Caernarfon: ”Yn gyntaf hoffem sicrhau pobl sy’n byw yn y dref, neu yn ymweld â’r dref ein bod ni’n gweithredu’n bositif yn erbyn llanciau sy’n ymddwyn mewn modd gwrthgymdeithasol ac yn achosi difrod ond mae hi’r un mor bwysig i ddiogelu pobl ifanc rhag y peryglon posib o chwarae ar ben toeau.”

Gall plant 16 oed ac iau gael eu hanfon adref i’w cartrefi neu i le diogel a gall unrhyw un gael ei symud o dan y gorchymyn hwn a’i wahardd rhag dychwelyd am gyfnod penodol.

Bydd unrhyw un sy’n gwrthod cydymffurfio â’r gorchymyn yn troseddu a gall gael ei arestio. Mae’r gorchymyn yn parhau mewn grym tan 5.00 ar nos Sul.

Mae’r heddlu’n dal i ymchwilio i ddigwyddiadau diweddar yng nghanol y dref – ond maent hefyd wedi gofyn i unrhyw un sy’n hysbysu unrhyw weithgaredd amheus neu niwsans i gysylltu.

Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth yn ymwneud ag dringo i doeau neu ymddygiad gwrthgymdeithasol yng Nghaernarfon gysylltu â Heddlu ar 101 neu drwy’r gwefan ystafell reoli. Fel arall, ffoniwch Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice