Lladrad mewn Swyddfa Bost Rhosybol

Google

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn apelio am dystion wedi lladrad mewn Swyddfa Bost yn Rhosybol ger Amlwch ar nos Llun 7 Tachwedd, lle daliwyd un o’r rhai o dan amheuaeth gan aelodau o’r cyhoedd.

Am oddeutu 5.15yh hysbyswyd Heddlu Gogledd Cymru am ladrad ar waith yn yr eiddo. Daeth dau ddyn i’r swyddfa bost, gydag un gyda beth a ymddengys i fod yn drosol bach gan fynnu arian parod. Daliwyd un dyn yn y fan a’r lle gan aelodau dewr o’r gymuned leol tra dihangodd gydleidr gydag arian parod a ddwynwyd o’r til. Anafwyd un aelod staff ychydig ac er i’r heddlu gyrraedd yn gyflym iawn, methwyd â lleoli’r ail ddyn.

Mae dyn lleol yn ei 30au yn parhau yn y ddalfa tra mae’r heddlu yn chwilio am ei gydleidr.

Dywedodd yr Uwcharolygydd Nigel Harrison yng Ngorsaf Heddlu Caernarfon: ”Roedd hyn yn ymosodiad ofnadwy ar Swyddfa Bost fach mewn cymuned glos. Nid yw’n syndod fod pobl leol wedi gwarchod eu cymuned. Yn ffodus, nid yw’r anafiadau a gafodd yr aelod staff yn ddifrifol. Ond rwy’n sicr fod y profiad wedi’u hysgwyd. Er eu mwyn nhw rwyf yn gofyn i unrhyw un drosglwyddo unrhyw wybodaeth sydd ganddynt, waeth pa mor ddinod yw hynny, i’r heddlu ar unwaith.”

“Yn ffodus iawn mae troseddau o’r natur hyn yn brin yn ein hardal. Gyda chymorth parhaus ein cymunedau, rhaid i ni sicrhau ei fod yn parhau fel hyn. Fodd bynnag, ni allwn ymdrin â’r broblem hon ar ein pen ein hunain. Ni allaf bwysleisio digon bwysigrwydd y gymuned yn rhannu eu pryderon a gwybodaeth gyda ni, yn enwedig o ran unrhyw ymddygiad amheus.”

Gellir trosglwyddo hyn drwy gysylltu ag ystafell reoli’r Heddlu yn uniongyrchol drwy’r sgwrs we fyw neu ffonio 101 neu 999 mewn argyfwng. Os yw’n well gennych drosglwyddo gwybodaeth yn ddienw, ffoniwch Taclo’r Tacla ar 0800 555 111.