Eisteddfod yr Urdd 2018: canlyniadau CDT

Mae Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 2018 yn cael ei gynnal mewn ardal Brycheiniog a Maesyfed – ar maes y Sioe Frenhinol Cymru yn Llanelwedd, ger Llanfair ym Muallt.

Trwy gydol yr ŵyl, byddwn yn darparu gwasanaeth canlyniadau ar-lein i gadw trac ar gynnydd cystadleuwyr lleol o Ynys Môn a’r ardaloedd Eryri a Meirionnydd.

Cyn i gystadlaethau’r Pafiliwn ddechrau ar bore Llun, dyma’r enillwyr gwobrau lleol o cystadlaethau CDT cenedlaethol…

The 2018 Urdd National Eisteddfod is taking place this week in Brecon and Radnorshire – at the Royal Welsh Showground in Llanelwedd, near Builth Wells.

Throughout the festival, we’ll be providing a full results service to keep track on thousands of competitors from Anglesey and Gwynedd.

176: Gwaith Lluniadau 2D, Bl. 2 ac iau

1af) Lleucu Jones, Ysgol Bro Lleu, Penygroes

3ydd) Awen Môn, Ysgol Bro Idris, Dolgellau

177: Gwaith Lluniadau 2D Bl. 3 a 4

2il) Siwan Rees, Ysgol Corn Hir, Llangefni

179: Gwaith Lluniadu 2D Bl. 7-9

2il) Megan Bryn, Ysgol Dyffryn Nantlle, Penygroes

181: Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau A.D.Y. (C)

1af) Rowan Bedworth, Ysgol Bro Idris, Dolgellau

182: Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3-6 A.D.Y. (C)

2il) Osian Nicholson, Ysgol Beuno Sant, Y Bala

183: Gwaith Lluniadu 2D Bl. 7-9 A.D.Y. (C)

1af) Ithel Temple Morris, Ysgol Dyffryn Ogwen, Bethesda

184: Gwaith Lluniadu 2D dan 25 oed A.D.Y. (C)

1af) Marwan Mirza, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor

185: Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau A.D.Y. (D)

1af) Reese O’Brien, Canolfan Addysg Y Bont, Llangefni

2il) Euros Evans, Ysgol Hafod Lon, Penrhyndeudraeth

186: Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3-6 A.D.Y. (D)

3ydd) Lacey Jaycock, Canolfan Addysg Y Bont, Llangefni

187: Gwaith Lluniadu 2D Bl. 7-9 A.D.Y. (D)

3ydd) Megan Jones, Canolfan Addysg Y Bont, Llangefni

188: Gwaith Lluniadu 2D dan 25 oed A.D.Y. (D)

1af) John Bugby. Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor

2il) Emily Davies, Canolfan Addysg Y Bont, Llangefni

189: Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau (Unigol)

2il) Deio Wyn Jones, Ysgol Gynradd Amlwch

191: Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6 (Unigol)

1af) Stefan Adamkiewicz, Ysgol Morswyn, Caergybi

192: Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau (Gwaith Grŵp)

1af) Stori Branwen Derbyn YCH, Ysgol Corn Hir, Llangefni

193: Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 a 4 (Gwaith Grŵp)

1af) Grŵp Ceri, Adran Dinas Mawddwy

2il) Croes Llanddwyn, Ysgol Rhyd y Llan, Llanfaethlu

194: Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6 (Gwaith Grŵp)

3ydd) Grŵp Gruff, Adran Dinas Mawddwy

195: Gwaith Creadigol 2D Bl. 7-9 (Unigol)

1af) Ffion Pugh, Ysgol Y Moelwyn, Blaenau Ffestiniog

198: Gwaith Creadigol 2D Bl. 3-6 A.D.Y. (C)

1af) Lacey Jaycock, Canolfan Addysg Y Bont, Llangefni

199: Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau A.D.Y. (D)

1af) Resse O’Brien, Canolfan Addysg Y Bont, Llangefni

2il) Kayden Hughes, Ysgol Pendalar, Caernarfon

200: Gwaith Creadigol 2D Bl. 3-6 A.D.Y. (C)

1af) Rhun Edwards, Ysgol Eifion Wyn, Porthmadog

2il) Stacey Walters, Canolfan Addysg Y Bont, Llangefni

201: Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau A.D.Y. (C) (Grŵp)

1af) Grŵp Cynradd 2, Canolfan Addysg Y Bont, Llangefni

202: Gwaith Creadigol 2D Bl. 3-6 A.D.Y. (C) (Grŵp)

2il) Grŵp Cynradd 3a, Canolfan Addysg Y Bont, Llangefni

203: Gwaith Creadigol 2D Bl. 7-9 A.D.Y. (C) (Unigol neu Grŵp)

3ydd) Lowri Rowlands, Canolfan Addysg Y Bont, Llangefni

206: Gwaith Creadigol 2D Bl. 3-6 A.D.Y. (D) (Grŵp)

1af) Grŵp Jamie a Ciran, Ysgol Pendalar, Caernarfon

207: Gwaith Creadigol 2D Bl. 7-9 A.D.Y. (D) (Unigol neu Grŵp)

1af) Grŵp Heddwyn ac Evan, Ysgol Pendalar, Caernarfon

2il) Bethan Jane Griffiths, Ysgol Hafod Lon, Penrhyndeudraeth

3ydd) Daniel Smith, Ysgol Pendalar, Caernarfon

208: Gwaith Creadigol 2D dan 25 oed A.D.Y. (D) (Unigol neu Grŵp)

2il) Grŵp Ceint 3, Canolfan Addysg Y Bont, Llangefni

209: Dyluniad 2D Bl. 6 ac iau

3ydd) Gwern Elis, Ysgol Llandwrog

210: Dyluniad 2D Bl. 7-9

2il) Heledd Richards, Ysgol Bro Idris, Dolgellau

215: Graffeg Cyfrifadurol Bl. 3 a 4

3ydd) Emmie Gadsby, Ysgol Corn Hir, Llangefni

216: Graffeg Cyfrifadurol Bl. 7-9

1af) Megan Bryn, Ysgol Dyffryn Nantlle, Penygroes

2il) Catrin Bronwen Beech, Ysgol Brynrefail, Llanrug

219: Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifadurol Bl. 7-9

2il) Twm Isac Evans, Ysgol Syr Hugh Owen, Caernarfon

221: Print Monocrom Bl. 2 ac iau

2il) Daniella Wilson, Ysgol Llandwrog

226: Print Lliw Bl. 2 ac iau

3ydd) Jack Wyn Thomas, Ysgol Bro Llifon, Groeslon

228: Print Lliw Bl. 5 a 6

2il) Luke Greer, Ysgol Y Traeth, Abermaw

231: Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. 2 ac iau

1af) Dafydd Mon Jones, Ysgol Y Felinheli

2il) Megan Foulkes, Ysgol Llanfairpwll

232: Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. 3 a 4

1af) Rhys William Humphreys, Ysgol Felinwnda

233: Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. 5 a 6

1af) Laura Pritchard, Ysgol Bro Llifon, Groeslon

2il) Sam Young, Ysgol Y Traeth, Abermaw

3ydd) Elan Mai Owen, Ysgol Y Graig, Llangefni

237: Cyfres o Brintiau Lliw Bl. 3 a 4

2il) Erin Foulkes, Ysgol Llanfairpwll

3ydd) Rhys William Humphreys, Ysgol Felinwnda

238: Cyfres o Brintiau Lliw Bl. 5 a 6

3ydd) Nel Williams, Ysgol Bodfeurig

244: Argraffu Bl. 7-9

3ydd) Glain Jenkins, Adran Dinas Mawddwy

246: Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 2 ac iau

3ydd) Megan Roberts, Ysgol Y Tywyn, Caergeiliog

249: Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 7-9

3ydd) Ithel Temple Morris, Ysgol Dyffryn Ogwen, Bethesda

251: Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 2 ac iau

3ydd) Scarlett Jones, Ysgol Y Tywyn, Caergeiliog

252: Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 3 a 4

2il) Cadi Llywela Raghoobar, Ysgol Bro Tegid, Y Bala

3ydd) Lili Herbert, Ysgol Rhyd y Llan, Llanfaethlu

253: Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 5 a 6

1af) Stefan Adamkiewicz, Ysgol Morswyn, Caergybi

3ydd) Magi Jones, Ysgol Bro Idris, Dolgellau

254: Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 2 ac iau (Grŵp)

1af) Owen, Emrys, Kaiden a Mathe, Ysgol Bro Tryweryn, Frongoch

2il) Y Chwedlau, Ysgol Corn Hir, Llangefni

255: Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 3 a 4 (Grŵp)

1af) Grŵp Manon, Ysgol Bontnewydd

3ydd) Grŵp Tylwyth Teg, Ysgol Llanfairpwll

259: Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl. 2 ac iau

1af) Lleucu Mair Evans, Adran Bethel

2il) Megan Roberts-Edwards, Ysgol Bro Tegid, Y Bala

261: Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl. 5 a 6

2il) Erin Davies, Ysgol Craig y Deryn, Llanegryn

3ydd) Elin Glyn Davies, Ysgol Bontnewydd

264: Gwehyddu Bl. 2 ac iau

1af) Lleucu Mair Evans, Adran Bethel

266: Gwehyddu Bl. 5 a 6

2il) Mared Haf Jones, Ysgol Gynradd Amlwch

267: Gwehyddu Bl. 2 ac iau (Gwaith Grŵp)

1af) Dreigiau Dyfi, Ysgol Bro Idris, Dolgellau

2il) Llongau Blodeuwedd, Ysgol Corn Hir, Llangefni

3ydd) Grŵp Anni Wheldon, Ysgol Bontnewydd

268: Gwehyddu Bl. 3 a 4 (Gwaith Grŵp)

1af) Grŵp Lois, Ysgol Gynradd Cemaes

269: Gwehyddu Bl. 5 a 6 (Gwaith Grŵp)

1af) Grŵp Sara Elin, Ysgol Bontnewydd

2il) Grŵp Cantre’r Gwaelod, Ysgol Llanfairpwll

276: Pyped Bl. 2 ac iau
 
1af) Moli Grug Williams, Ysgol Manod, Blaenau Ffestiniog

3ydd) Erain Non Prithcard, Ysgol Eifion Wyn, Porthmadog

277: Pyped Bl. 3 a 4

2il) Bedwyr Williams, Ysgol Y Garnedd, Penrhosgarnedd

278: Pyped Bl. 5 a 6

2il) Jac Dafydd Jones, Ysgol Bro Tegid, Y Bala

280: Pypedau Bl. 2 ac iau (Gwaith Grŵp)

3ydd) Grŵp Gwion, Ysgol Bontnewydd

282: Pypedau Bl. 5 a 6 (Gwaith Grŵp)

3ydd) Grŵp Skye, Ysgol Gynradd Amlwch

285: Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6 (Unigol)

1af) Hannah Hughes, Ysgol Penybryn, Bethesda

286: Gwaith Creadigol 3D Bl. 7-9 (Unigol neu Grŵp)

1af) Grŵp Megan, Ysgol Dyffryn Nantlle, Penygroes

2il) Heledd Richards, Ysgol Bro Idris, Dolgellau

290: Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6 (Gwaith Grŵp)

2il) Grŵp Gwenlli Delen, Ysgol Bontnewydd

291: Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau A.D.Y. (C)

1af) Rowan Bedworth, Ysgol Bro Idris, Dolgellau

292: Gwaith Creadigol 3D Bl. 3-6 A.D.Y. (C)

1af) Idris John Temple Morris, Ysgol Llanlechid

295: Gwaith Creadigol 3D Bl. 7-9 A.D.Y. (C) (Unigol neu Grŵp)

2il) Ithel Temple Morris, Ysgol Dyffryn Ogwen, Bethesda

296: Gwaith Creadigol 3D dan 25 oed (C) (Unigol neu Grŵp)

2il) Grŵp Conner a Kieran, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor

3ydd) Grŵp Anna, Dafydd a Tomos, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor

297: Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau A.D.Y. (D)

2il) Cian Jones, Canolfan Addysg Y Bont, Llangefni

3ydd) Sion Roberts, Ysgol Pendalar, Caernarfon

298: Gwaith Creadigol 3D Bl. 3-6 A.D.Y. (D)

3ydd) Stacey Walters, Canolfan Addysg Y Bont, Llangefni

299: Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau A.D.Y. (D) (Grŵp)

1af) Grŵp Cynradd 1, Canolfan Addysg Y Bont, Llangefni

300: Gwaith Creadigol 3D Bl. 3-6 A.D.Y. (D) (Grŵp)

1af) Grŵp Cynradd 4, Canolfan Addysg Y Bont, Llangefni

301: Gwaith Creadigol 3D Bl. 7-9 A.D.Y. (D) (Unigol neu Grŵp)

1af) Grŵp Ceint 1, Canolfan Addysg Y Bont, Llangefni

2il) Grŵp Canol, Canolfan Addysg Y Bont, Llangefni

302: Gwaith Creadigol 3D Bl. 10 a dan 25 oed A.D.Y. (D) (Unigol neu Grŵp)

1af) Emily Davies, Canolfan Addysg Y Bont, Llangefni

3ydd) Grŵp Alun, John a Llinos, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor

305: Creu Arteffact Bl. 5 a 6

2il) Libby Hughes-Williams, Ysgol Corn Hir, Llangefni

306: Creu Arteffact Bl. 2 ac iau (Grŵp)

2il) Grŵp Lois, Ysgol Bontnewydd

307: Creu Arteffact Bl. 3 a 4 (Grŵp)

1af) Grŵp Jasmine, Adran Afon Corris a Pennal

308: Creu Arteffact Bl. 5 a 6 (Grŵp)

1af) Grŵp Max, Adran Afon Corris a Pennal

3ydd) Grŵp Alys, Ysgol Gwaun Gynfi, Deiniolen

318: Serameg/Crochenwaith Bl. 10 a dan 19 oed (Unigol neu Grŵp)

2il) Abi Jones, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor

3ydd) Mari Roberts, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor

319: Gemwaith Bl. 2 ac iau

2il) Megan Foulkes, Ysgol Llanfairpwll

321: Gemwaith Bl. 5 a 6

2il) Nel Williams, Ysgol Bodfeurig

322: Gemwaith Bl. 7-9

2il) Llio Cholwe Mutembo, Ysgol David Hughes, Porthaethwy

323: Gemwaith Bl. 10 a dan 19 oed

1af) Lois Fflur Ellis Griffith, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor

324: Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 5 a 6

3ydd) Amelia Williams, Ysgol Corn Hir, Llangefni

325: CAD Bl. 7-9

1af) Lliwen Cain Thomas, Ysgol Bro Idris, Dolgellau

335: Dylunio a Thechnoleg Bl. 3 a 4

2il) Gwenllian Breese, Adran Afon Corris a Pennal

3ydd) Lydia Grace Madoc, Adran Gaerwen

338: Dylunio a Thechnoleg Bl. 3 a 4 (Grŵp)

2il) Grŵp Mari, Ysgol Llanfairpwll

3ydd) Grŵp Lia, Ffion a Ceri, Ysgol Bro Idris, Dolgellau

339: Dylunio a Thechnoleg Bl. 5 a 6 (Grŵp)

3ydd) Grŵp y Welis, Ysgol Llanfairpwll

340: Dylunio a Thechnoleg Bl. 7-9 (Unigol neu Grŵp)

3ydd) Efa Hodge, Ysgol Botwnnog

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice