Eisteddfod yr Urdd 2018: cadair i fardd o’r Felinheli

Urdd Gobaith Cymru

Mae bardd o’r Felinheli wedi ennill cadeirydd Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd eleni yn Llanelwedd.

Mae Osian Wyn Owen wedi cipio un o wobrau uchaf yr wythnos gyda chyfres o bum barddoniaeth a ysgrifennwyd o dan y ffugenw ‘Afallon’.

Yn ôl y beirniaid, Gruffudd Antur a Mari Lisa: ”Ymwneud â pherthynas y mae Afallon, a’r modd y mae’r berthynas honno yn esgyn a disgyn megis mynydd. Dilyniant o bum cerdd sydd ganddo, a dyma fardd a lwyddodd i fynegi’i hun, a’n cyffwrdd, yn effeithiol mewn delweddau a chyffelybiaethau.”

”Mae yma hogan yn ‘lordio strydoedd dinas’ ac yn peintio’i phalmentydd yn ‘driog melyn’. Ar ôl i’r bardd ei chael, a’i cholli, mae ‘edefynnau ei gwallt’ yn glynu ‘fel staen gwin goch i ddillad a chlustogau’. Mae’r bardd wedi codi’r ferch uwchlaw popeth arall, ond maes o law mae’r cerflun dychmygol hwnnw’n cael ei chwalu a ‘chlecs tafarn yn stremps o gachu gwylan drosto’.”

”Byw’n feddw i ddoe y mae’r bardd wedyn, gan faglu drwy fywyd â ‘choesau cam babi jiraff’. Erbyn y diwedd mae’n ymddangos fod y rhod wedi troi’n llawn, a’r un yw ‘ogla rŵan’ ag ‘ogla ’stalwm’. Mae’r cynildeb hwn, a’r mymryn o amwysedd, yn cloi’r gerdd drawiadol hon mewn ffordd gwbl briodol.”

Fel cyn-ddisgybl yn Ysgol y Felinheli, Ysgol Syr Hugh Owen yng Nghaernarfon ac Ysgol Glanaethwy ym Mangor, mae Osian yn astudio Cymraeg ym Mhrifysgol Bangor ac yn gobeithio graddio cyn ceisio gradd meistr mewn ysgrifennu creadigol. Mae hefyd yn dysgu cynghanedd gan tiwtor Rhys Iorwerth mewn gwersi yn Galeri yng Nghaernarfon.

Y llynedd, gorffenodd Osian yn drydydd safle yng nghystadleuaeth y Goron yn Eisteddfod yr Urdd ym Mhen-y-bont ar Ogwr, ond aeth i ennill ei gadair gyntaf fis Tachwedd diwethaf. Ym mis Mawrth, enillodd y goron a’r gadair yn Eisteddfod Ryng-golegol Llanbedr Pont Steffan.

Enillodd Carwyn Morgan Eckley yr ail wobr gyda Lowri Havard yn drydydd. Dyluniwyd ac adeiladwyd y gadair gan Gwilym Morgan.

HEFYD: Canlyniadau diweddaraf yr pafiliwn o’r Llanelwedd 

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice