Eisteddfod 2018: canlyniadau lleol / local results

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Dyma’r canlyniadau diweddaraf o’r Pafiliwn o’r Pafiliwn yn Eisteddfod Genedlaethol 2018 ym Mae Caerdydd – gyda’r acen ar gystadleuwyr lleol o Ynys Môn a Gwynedd.

Here are the latest results from the Pavilion at the 2018 National Eisteddfod in Cardiff Bay, involving competitors from Anglesey and Gwynedd.

DYDD SADWRN 4 AWST / SATURDAY 4th AUGUST

Pencampwriaeth Bandiau Pres (Dosbarth 1) – Brass Band Championship (12)
3) Seindorf Arian Deiniolen / Deiniolen Silver Band

Bandiau Pres Dosbarth 4 – Brass Band Section 4 (15)
3) Band Dyffryn Nantlle / Nantlle Valley Silver Band

Cystadleuaeth Gorawl Eisteddfodau Cymru – Eisteddfodau Cymru Choral Competition (34)
2) Côr Bro Meirion

DYDD SUL 5 AWST / SUNDAY 5th AUGUST

Cyflwyniad ar lafar, dawns a chân – Presentation through speech, dance and song (8)
1) Ysgol Glanaethwy, Bangor

Unawd Offeryn/nau Taro dan 16 oed – Percussion solo under 16s (85)
1) Owain Siôn, Llanfairpwll

Dawns Greadigol/Gyfoes Unigol – Solo Creative or Modern Dance (105)
1) Angharad Williams, Llannerch-y-medd
2) Branwen Marie Owen, Bae Cemaes / Cemaes Bay

Unawd Piano dan 16 oed / Piano Solo under 16s (82)
2) Beca Lois Keen, Llangristiolus

Dawns Disgo, Hip Hop neu Stryd i Bâr / Disco, Hip Hop or Street Dance for a Pair (110)
1) Charlie Lindsay a Megan Burgess, Y Bala / Bala
2) Lowri a Jodie, Ynys Môn/Anglesey

DYDD LLUN 6 AWST / MONDAY 6th AUGUST

Unawd Cerdd Dant dan 12 oed / Cerdd Dant Solo under 12s (25)
1) Lowri Anes Jarman, Y Bala / Bala

Unawd i Fechgyn 12-16 oed / Boys Solo 12-16 year olds (60)
3) Osian Trefor Hughes, Deiniolen

Dawns Greadigol / Gyfoes i Grŵp / Group Creative or Modern Dance (106)
1) Adran Amlwch

Dawns Unigol Disgo, Hip Hop neu Stryd 12 oed a throsodd / Solo Disco, Hip Hop or Street Dance over 12s (108)
1) Charlie Lindsay, Y Bala / Bala

Dawns Disgo, Hip Hop neu Stryd i Grŵp / Group Disco, Hip Hop or Street Dance (111)
1) Hudoliaeth, Deiniolen
2) Heintys, Bethel

Monolog 12-16 oed / Monologue 12-16 year olds (117)
1) Morgan Sion Owen, Penrhosgarnedd

Llefaru Unigol 12-16 oed / Solo Recitation 12-16 year olds (151)
1) Non Fôn Davies, Llangefni

Llefaru Unigol o’r Ysgrythur dan 16 oed / Solo Recitation from the Scriptures 12-16 oed (154)
2) Morgan Sion Owen, Penrhosgarnedd

DYDD MAWRTH 7 AWST / TUESDAY 7th AUGUST

Unawd i Ferched 16 ac o dan 19 oed (57)
1) Glesni Rhys Jones, Bodedern

Unawd i Fechyn 16-19 oed / Boys Solo 16-19 year olds (58)
1) Cai Fôn Davies, Talwrn
3=) Lewys Meredydd, Dolgellau

Unawd Bariton/Bas 19-25 oed / Baritone/Bass Solo 19-25 year olds (52)
1) Emyr Lloyd Jones, Bontnewydd
3) Rhodri Wyn Williams, Pwllheli

Deialog / Dialogue (115)
2) Leisa Gwenllian (Llanrug) & Lois Glain Postle (Bodedern)

Llefaru Unigol o’r Ysgrythur 16 oed a throsodd / Solo Recitation from the Scriptures over 16s (154)
3) Cai Fôn Davies, Talwrn

Côr i rai 60 oed a throsodd heb fod yn llai nag 20 mewn nifer / Choir for over 60s – at least 20 members (32)
2) Encôr

Unawd Alaw Werin 16-21 oed / Folk Song Solo 16-21 year olds (5)
1) Cai Fôn Davies, Talwrn
3) Lewys Meredydd, Dolgellau

Unawd Cerdd Dant 16-21 oed / Cerdd Dant Solo 16-21 year olds (23)
2) Cai Fôn Davies, Talwrn

Llefaru Unigol 16-21 oed / Solo Recitation 16-21 year olds (150)
1) Cai Fôn Davies, Talwrn

DYDD MERCHER 8 AWST / WEDNESDAY 8th AUGUST

Y Fedal Ryddiath: Manon Steffan Ros

Unawd Mezzo-Soprano / Contralto / Gwrth-denor 19 ac o dan 25 oed  Mezzo-Soprano / Contralto / Counter-tenor 19-25 year olds (50)
2) Erin Fflur, Y Felinheli

Deuawd Cerdd Dant dan 21 oed / Cerdd Dant Duet under 21s (21)
2) Annest & Elain, Bodedern
3) Fflur Davies (Rhos Isaf) & Leisa Gwenllian (Llanrug)

Parti Alaw Werin dan 25 oed hyd at 20 mewn nifer / Folk Song Party under 25 – up to 20 members (3)
1) Amôr, Caergybi
2) Aelwyd Yr Ynys, Bodedern

Parti Cerdd Dant dan 25 oed hyd at 20 mewn nifer / Cerdd Dant Party under 25s – up to 20 members (18)
1) Amôr, Caergybi

Côr Ieuenctid dan 25 oed heb fod yn llai nag 20 mewn nifer / Youth Choir under 25s – at least 20 members (33)
3) Côr Hŷn Ieuenctid Môn

Ensemble Lleisiol 10-26 oed rhwng 3 a 6 mewn nifer – Vocal ensemble 10-26 year olds between 3 and 6 members (38)
3=) Lleisiau’r Ynys

Perfformiad unigol 19 oed a thorosodd o gân o Sioe Gerdd / Song from a show or musical over 19s (54)
1) Gwion Morris Jones, Brynteg
4) Gwion Wyn Jones, Caernarfon

Ysgoloriaeth W Towyn Roberts ac Ysgoloriaeth William Park-Jones / W Towyn Roberts and William Park-Jones Scholarships (39)
1) Steffan Lloyd Owen, Pentre Berw
3) Huw Ynyr, Dolgellau

DYDD IAU 9 AWST / THURSDAY 9th AUGUST

Y Fedal Ddrama / Drama Medal: Rhydian Gwyn Lewis

Llefaru Unigol Agored / Open Solo Recitation (148)
1) Megan Llŷn, Pwllheli

Deauwd Cerdd Dant dros 21 oed / Cerdd Dant Duet over 21s (20)
1) Alaw ac Enlli, Pwllheli

Unawd Mezzo-Soprano / Contralto / Gwrth-denor 25 oed a thorsodd – Mezzo-Soprano / Contralto / Counter-tenor over 25s (41)
3) Iona Stephen Williams, Caergybi / Holyhead

Unawd Tenor 25 oed a throsodd / Tenor Solo over 25s (42)
2) Arfon Rhys Griffiths, Llanuwchllyn

Unawd Mezzo-Soprano/Contralto/Gwerth-denor 25 oed a throsodd / Mezzo-Soprano/Contralto/Counter-tenor Solo over 25s (41)
3) Iona Stephen Williams, Bodwrog

Dawns Stepio Unigol i Ferched 16 oed throsodd / Girls Solo Step Dance over 16s (100)
2) Lois Glain Postle, Bodedern

Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant Agored (19) / Open Cerdd Dant Trio or Quartet (19)
2) Pedwarawd Cennin, Penisaurwaun

DYDD GWENER 10 AWST / FRIDAY 10th AUGUST

Unawd Bariton/Bas 25 oed a throsodd / Bass/Bairtone Solo over 25s (43)
3) Treflyn Jones, Porthmadog

Parti Cerdd Dant hyd at 20 mewn nifer (17) / Cerdd Dant Party – up to 20 members (17)
2) Meibion y Gorad Goch, Môn ac Arfon

Parti Alaw Werin hyd at 20 mewn nifer / Folk Song Party – up to 20 members (2)
1) Eryrod Meirion, Llanuwchllyn

DYDD SADWRN 11 AWST / SATURDAY 11th AUGUST

Unawd Lieder / Cân Gelf 25 oed a throsodd / Lieder/Art Song Solo over 25s (46)
3) Trefor Williams, Bodffordd

Unawd Cerdd Dant 21 oed a throsodd (22/ Cerdd Dant Solo over 21s (22)
2) Enlli Lloyd Pugh, Pwllheli
3=) Teleri Mair Jones, Llynfaes

Cystadleuaeth Goffa Lady Herbert Lewis 21 oed a throsodd (4)/ Lady Herbert Lewis Memorial Competition – over 21s (4)
1) Emyr Lloyd Jones, Bontnewydd
3) Enlli Lloyd Pugh, Pwllheli

Tlws Cymdeithas Ddawns Werin Cymru / Welsh Folk Dance Society Prize (95)
2) Dawnswyr Môn

Gwobr Goffa Llwyd o’r Bryn 21 oed a throsodd / Llwyd o’r Bryn Memorial Prize (147)
1) Karen Owen, Penygroes

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice