Dyn yn yr ysbyty ar ôl disgyn o’r clogwyn

RNLI/Andy Hodgson/Delme Mullings

Mae dyn yn yr ysbyty ar ôl disgyn o 30 troedfedd o glogwyn ar draeth ger Bae Trearddur.

Galwyd gwasanaethau brys, gan gynnwys Ambiwlans Awyr Cymru, i Borth-y-Post am oddeutu 5yh ar prynhawn dydd Gwener.

Roedd y bad achub RNLI o Fae Trearddur a dau dîm achub Gwylwyr y Glannau o Gaergybi a Bae Cemaes hefyd yn rhan o’r digwyddiad.

Yn ôl llefarydd o’r RNLI, arwain aelod o’r cyhoedd at y dyn syrthiodd gan gi’r dyn, cyn galw am wasanaethau brys.

Cafodd y dyn yn ei 40au ei hedfan i Ysbyty Gwynedd ym Mangor gyda’r anafiadau yn y pen a’r frest. Roedd yn aros mewn safle carafanau lleol.

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice