Dyn yn marw ar ôl achub ar draeth Rhosneigr

Mae dyn a achubwyd o’r môr yn Rhosneigr wedi marw.

Yn ôl yr heddlu, roedd y dyn yn ei 20au cynnar yn nofio gyda’i ffrindiau pan ddaeth i drafferth tua 7.50pm ar nos Fawrth (8 Mai).

Fe’i tynnwyd i Ysbyty Gwynedd ym Mangor gan ambiwlans awyr – ond bu farw ychydig yn ddiweddarach, er gwaethaf ymdrechion ei ffrindiau a staff meddygol.

Mae perthynas agosaf y dyn yn dal i gael gwybod ac ni chafodd ei enwi’n gyhoeddus. Nid yw o’r ardal leol ac nid yw ei farwolaeth yn cael ei drin fel amheus.

Bydd crwner Gogledd Orllewin Cymru, Dewi Pritchard Jones, yn agor cwest yhmen amser.

Roedd criw RNLI o Fae Trearddur yn rhan o’r achub gyda hofrennydd Gwylwyr y Glannau o Gaernarfon a pharameddygon o Wasanaeth Ambiwlans Cymru.

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice