Dyn yn cyfaddef ymosodiad ym Mangor

Mae dyn wedi pledio’n euog i wneud ymosodiad heb ei alw mewn safle bws ym Mangor.

Yn Llys y Goron Caernarfon, cyfaddefodd Sion Derfel Jones (39) o Fethesda yn dyrnu ac yn cicio Richard Morgan yn yr safle Bethesda ar Ffordd Gwynedd y mis diwethaf. Roedd hefyd yn torri gorchymyn ymddygiad troseddol.

Roedd Mr Morgan (61) yn aros am ei fws i fynd adref o ganol y ddinas pan ddigwyddodd yr ymosodiad.

Mewn gwrandawiad cynharach, dywedodd y diffynnydd ei fod wedi ei gladdu gan Mr Morgan yn ei ardd gan ddefnyddio JCB. Ond yn ôl erlynwyr, roedd Jones yn dioddef o gredoau twyllodrus.

Cafodd ei gadw yn y ddalfa cyn dedfrydu ar dydd Llun 11 Mehefin.

 

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice