Dyn wedi marw mewn damwain yr A470

Mae dyn ifanc wedi marw mewn damwain rhwng car a lori ar yr A470 ger Dolgellau.

Digwyddodd y gwrthdrawiad ger tafarn y Cross Foxes tua 5.15pm nos Sul (1 Gorffennaf). Roedd car Seat Ibiza yn teithio i’r de ar yr ffordd o Ddolgellau a cherbyd nwyddau trwm yn teithio i’r gogledd ar yr A470 tuag at y dref.

Bu farw gyrrwr y car, gŵr 18 oed yn y fan a’r lle. Aethpwyd â dau deithiwr yn y car i’r ysbyty Royal Stoke mewn awyren. Mae’r ddau yn parhau i fod mewn cyflwr difrifol.

Meddai’r Rhingyll Meurig Jones o Heddlu Gogledd Cymru: ”Rydym yn gofyn i unrhyw un sydd a welodd y digwyddiad neu sydd â gwybodaeth am sut roedd y cerbydau yn cael eu gyrru cyn y gwrthdrawiad. Os oes gennych unrhyw wybodaeth, cysylltwch â Heddlu Gogledd Cymru ar 101 yn dyfynnu’r rhif W089538.”

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice