Dyn o Bwllheli’n farw ar ôl damwain beic modur

Llun y teulu: Heddlu Gogledd Cymru

Mae dyn o Bwllheli wedi marw yn dilyn damwain beic modur dros benwythnos Gwyl y Banc.

Cafodd Huw Moss Hughes (25) anafiadau difrifol yn y gwrthdrawiad gyda beic modur arall ar yr A487 ger Dolgellau ar brynhawn Sul (6 Mai). Bu farw yn ysbyty yn Stoke ar ddydd Mercher.

Mae’r heddlu’n dal i ymchwilio i amgylchiadau’r ddamwain, a ddigwyddodd toc wedi 2yh ar yr A487 o Cross Foxes tuag at Dal y Llyn.

Mewn teyrnged, disgrifiodd Mr Hughes gan ei deulu fel “fab, cymar, tad, brawd mawr a ffrind diwyd, hwyliog a hoffus”. Roedd i fod i fynychu digwyddiad Bodypower yn yr NEC yn Birmingham y penwythnos hwn lle’r oedd wedi cyrraedd y Bencampwriaeth Genedlaethol.

Mewn datganiad drwy’r heddlu, dywedodd y teulu: ”Rydym i gyd wedi torri’n calon ac wedi’n llorio yn dilyn y digwyddiad trasig ar ddydd Sul. Roedd pawb yn hoffi Huw a bydd colled fawr ar ei ôl. Roedd yn dad balch i ferch 6 mis oed yr oedd wedi gwirioni arni. Dim ond y llynedd y llwyddodd i gael cymhwyster plastro gyda rhagoriaeth a gweithiodd yn galed i gwmni adeiladu’r teulu.”

”Mwynhâi gadw’n heini, yn enwedig codi pwysau…roedd mor boblogaidd ymysg ei ffrindiau i gyd. Fel teulu, roeddem mor falch o Huw ac ni fydd ein bywydau’r un fath hebddo.”

Ni ddioddefodd yr ail feiciwr modur unrhyw anafiadau. Mae teulu Mr Hughes yn cael cefnogaeth gan swyddog cyswllt arbenigol.

Dywedodd y Rhingyll Meurig Jones o’r Uned Plismona Ffyrdd: ”Erys ein meddyliau gyda’i deulu a’i ffrindiau yn yr amser anodd hwn.”

”Mae’r gwrthdrawiad yn cael ei ymchwilio ac mae’r teulu yn cael cymorth gan Swyddog Cyswllt Teuluoedd. Rydym hefyd yn parhau i apelio am unrhyw dystion i gysylltu â ni cyn gynted â phosibl.”

Gofynnir i unrhyw un sydd efallai â gwybodaeth a allai gynorthwyo’r ymchwiliad i gysylltu swyddogion yn yr Uned Plismona Ffyrdd ar 101, gan ddyfynnu rhif cyfeirnod W058707.

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice