Dwyn yng Nghaergybi: dyn yn y llys

Mae dyn o Gaergybi wedi ei gyhuddo o ddwyn ar ôl i arian gael ei gipio o ddynes hŷn ag anableddau.

Roedd Darren Michael Lee (27) i ymddangos gerbron Llys Ynadon Caernarfon bore Iau yn dilyn dwyn yn Tesco ym Mhenrhos tua hanner dydd ar prynhawn Llun (4 Mehefin).

Roedd y ddynes yn agos at beiriant twll yn y wal ar ei sgwter symudedd ar adeg y digwyddiad.

Dywedodd Ditectif Gwnstabl Dan Smith o CID Llangefni: ”Rwyf yn hynod ddiolchgar am gymorth staff ac aelodau’r cyhoedd ddaeth at y dioddefwr ond hoffwn glywed o hyd gan unrhyw un arall oedd yn yr ardal ar y pryd ac sydd efallai wedi gweld y digwyddiad.”

Os oes gennych unrhyw wybodaeth, cysylltwch â CID Llangefni ar 101, gan ddyfynnu’r cyfeirnod 18300061829.

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice