Dwyn bws mini: tri wedi eu cyhuddo

Mae tri o bobl wedi eu cyhuddo o ddwyn bws mini yng Nghaernarfon.

Mae dau ddyn a menyw yn cael eu cyhuddo o gymryd bws gwyn Ford Transit o ardal Allt y Castell ar nos Lun Gwyl y Banc.

Ymddangosodd Kieran McGuiness (24) o Dalysarn a Graham Williams (29) o Dreborth yn llys ynadon Llandudno bore Mercher.

Credir bod McGuinness yn ceisio osgoi arestio trwy ddringo i do becws ar Ffordd Bangor, lle cafodd llechi tuag at swyddogion yr heddlu. Mae hefyd wedi cael ei gyhuddo o droseddau moduro.

Mae ferch 20 oed o Langefni wedi cael ei ryddhau ar fechnïaeth. Bydd hi’n ymddangos yn llys ynadon Caernarfon ar ddydd Mawrth 12 Mehefin.

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice