Dau arestio ar ôl dwyn bws mini

Roedd dyn yn ceisio osgoi carcharorion trwy ddringo i’r to ar ôl dwyn bws mini yng Nghaernarfon

Mae dau berson wedi cael eu harestio ar ôl i gerbyd Ford Transit gwyn gael ei ddwyn yn ardal Allt y Castell ar nos Lun.

Cafodd swyddogion hyd i’r bws mini yn sydyn ar ôl cyrraedd lleoliad y digwyddiad wedi cael ei barcio a neb ynddo ychydig i ffwrdd wrth gefn tafarn Wetherspoons yng nghanol y dref.

Cafodd dyn 29 mlwydd oed o Dreborth a ferch 20 oed o Langefni eu harestio yn yr olygfa. Ond daeth ail ddyn – 24 oed o Dalysarn – i ffwrdd ar y top uwchben Becws Carlton ar Ffordd Bangor a dechreuodd daflu llechi tuag at swyddogion.

Trefnwyd i gau’r ardal ac yn dilyn cymorth arbenigol tua 8.24yh, daeth y dyn i lawr o’r to o’i wirfodd a’i gadw yn y ddalfa er mwyn ei ddiogelwch ei hun. Ni chafodd ei arestio a chafodd y cordon ei godi o fewn yr awr.

Dywedodd Arolygydd Daf Curry yng Ngorsaf Heddlu Caernarfon: ”Roedd y swyddogion yn y lleoliad yn sydyn ar ôl cael yr alwad er mwyn arestio’r troseddwyr ac yn ymwybodol o’r risg posibl i’r cyhoedd felly cafodd yr ardal ei hynysu’n sydyn. Rwyf yn falch hefyd i’r dyn ddod i lawr o’r to yn ddiogel ac er i nifer o bethau gael eu taflu o’r to ni chafodd neb eu hanafu.”

”Er i dri gael eu harestio dim ond dechrau mae’r ymholiad felly rydym yn apelio at unrhyw un oedd yn yr ardal ar y pryd ac sydd wedi gweld unrhyw beth amheus i gysylltu gyda’r heddlu. Byddwn hefyd yn hoffi diolch i’r gymuned leol am eu hamynedd a’u dealltwriaeth yn dilyn yr aflonyddwch yna neithiwr.”

Os oes gennych unrhyw wybodaeth, cysylltwch â gorsaf heddlu Caernarfon ar 101, gan ddyfynnu cyfeirnod rhif. W070555, neu Taclo’r Taclau yn ddienw ar 0800 555 111. Fel arall, cysylltwch ag ystafell reoli’r heddlu yn uniongyrchol drwy’r sgwrs we fyw.

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice