Damwain yn Benllech: dyn wedi’i anafu’n ddifrifol

Mae dyn 65 oed mewn cyflwr difrifol yn yr ysbyty yn dilyn damwain car yn Benllech.

Roedd yn gyrru Ford Kuga glas pan fydd yn taro wal ar Ffordd Bangor ychydig cyn 7.45am bore Sul (27ain Mai).  Cafodd y gyrrwr ei gludo i Ysbyty Gwynedd ym Mangor gan ambiwlans.

Roedd y ffordd rhwng fflatiau Glanarfon a’r Sgwâr ar gau tan ychydig cyn hanner dydd.

Mae’r heddlu’n apelio am dystion i’r ddamwain ac unrhyw yrwyr gyda recordiad camera cerbyd i ddod ymlaen.

Os oes gennych unrhyw wybodaeth, cysylltwch â’r Uned Plismona Ffyrdd ar 101, gan ddyfynnu rhif cyfeirnod W069725.

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice