Damwain ym Mae Trearddur: dyn wedi marw

Mae dyn wedi marw mewn damwain dau gerbyd ym Mae Trearddur.

Roedd y beicwr modur yn cymryd rhan mewn gwrthdrawiad gyda char Ford Focus ar Ffordd Trearddur tua 11.30am bore Mercher (30 Mai) – cafodd ei ddatgan marw yn yr olygfa.

Roedd gwasanaethau brys yn y fan a’r lle, gan gynnwys Ambiwlans Awyr Cymru. Roedd y ffordd ar gau am sawl awr tra dechreuodd ymchwiliad i’r ddamwain.

Dyma’r ail wrthdrawiad angheuol yn y Gogledd Orllewin yr wythnos hon. Bu farw dyn arall mewn damwain debyg ar yr A470 rhwng Dolwyddelan a Blaenau Ffestiniog ar Ddydd Llun Gŵyl y Banc.

Dywedodd y Rhingyll Raymond Williams: ”Yn anffodus rydym yn ymchwilio i wrthdrawiad angheuol ac mae ein meddyliau i gyd gyda theulu’r dyn ar hyn o bryd.”

Mae’r heddlu’n apelio am dystion i gysylltu ag Uned Plismona’r Ffyrdd yn Llandygai ar 101.

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice