Cyrch cyffuriau yn Llangefni: dau ddyn a arestiwyd

Mae dau ddyn wedi cael eu harestio a’u hanfon ar ôl atafaelu cyffuriau Dosbarth A mewn cyrch yn Llangefni.

Cafwyd hyd i arian parod a ffonau symudol mewn chwiliad ar gyfeiriad nas datgelwyd yn y dref ddydd Mercher (30 Mai). Rhyddhawyd bachgen yn eu harddegau o Lannau Mersi ar fechnïaeth tra bod dyn lleol 47 oed yn parhau i gael ei ymchwilio ar amheuaeth o fod yn rhan o gyflenwi’r cyffuriau a’r gwyngalchu arian.

Roedd yr ymgyrch yn rhan o’r chwalu parhaus i trosedd cyffuriau trawsffiniol rhwng Gogledd Orllewin Lloegr a Gogledd Orllewin Cymru.

Dywedodd y Rhingyll Lleol, Dylan Roberts: ”Mae aelodau o’n cymunedau’n ymwybodol o’r problemau ‘County Lines’ parhaus. Mae glaslanciau a glaslancesi yn cael eu hanfon o Lerpwl a Manceinion gan gangiau trefnedig i werthu cyffuriau yn yr ardal.”

”Ni wnaiff Heddlu Gogledd Cymru oddef gwerthu cyffuriau na cham-fanteisio ar unigolion bregus yn ein cymunedau. Rydym yn annog unrhyw un gyda gwybodaeth i ddod ymlaen a’n cynorthwyo ni i warchod y rhai hynny yn y gymuned sy’n llai abl i warchod eu hunain.”

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice