Cyrch ar ffatri canabis yng Nghaergybi

Heddlu Gogledd Cymru

Mae’r heddlu wedi cau ffatri canabis mewn tŷ yng Nghaergybi.

Cymerwyd 64 o blanhigion aeddfed gyda ”chnwd anghyffredin o uchel o’r cyffur” yn ystod cyrch mewn cyfeiriad yn ardal Land’s End y prynhawn dydd Gwener diwethaf (18 Mai).

Cafodd dyn lleol 24 oed ei arestio a’i gwestiynu cyn ei ryddhau o dan ymchwiliad yr heddlu. Atafaelwyd hefyd gasgliad o wyntyllau, fentiau, oeryddion a thrugareddau eraill a gynorthwyodd i gynhyrchu’r planhigion.

Heddlu Gogledd Cymru

Dywedodd PC Dave Sanderson yng Ngorsaf Heddlu Llangefni, a gydlynodd yr ymgyrch: ”Os oes gan unrhyw un wybodaeth ynghylch ymddygiad amheus yn ardal Land’s End yng Nghaergybi, neu mewn cysylltiad â chynhyrchu cyffuriau’n lleol, buaswn yn annog iddynt gysylltu â’r Heddlu.”

”Ni oddefir meddu, dyrannu a chynaeafu cyffuriau yn ein cymunedau a gwnawn barhau i weithredu’n gadarnhaol. Fodd bynnag, ni allwn fynd i’r afael â’r broblem hon ein hunain. Yn allweddol i’n holl waith mae cudd-wybodaeth.”

Os oes gennych unrhyw wybodaeth, cysylltwch â Heddlu Gogledd Cymru ar 101 neu Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111. Fel arall, cysylltwch ag ystafell reoli’r heddlu drwy’r sgwrs we fyw.

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice