Cyhuddo dynes o yfed dan ddylanwad

Mae dynes o Langefni wedi ei chyhuddo o yfed dan ddylanwad alcohol.

Arestiwyd y ddynes gan swyddogion ar ôl iddi yrru drwy’r dref heb oleuadau yn ystod oriau mân fore Sul (17 Mehefin).

Cafodd y ddynes 28 oed ei arestio ar ôl iddi fethu’r prawf anadl wrth ymyl y ffordd. Bydd yn ymddangos ger bron Llys Ynadon Caernarfon ar yr 2il o Orffennaf.

Ar draws Gogledd Cymru, ddaru’r heddlu arestio wyth o bobl ar amheuaeth o yrru dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau’r penwythnos diwethaf, gan gynnwys rhai yn ardaloedd Bangor a Bethesda.

Cafodd yr arestiadau am yrru dan ddylanwad cyffuriau eu gwneud yn dilyn profion am ganabis a chocên wrth ymyl y ffordd.

Yr wythnos diwethaf, bu’r pedwar awdurdod Heddlu yng Nghymru lansio ymgyrch yn erbyn gyrru o dan ddylanwad yn ystod mis Cwpan y Byd pêl-droed.

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice