Rhybydd am arian ffug yn Ne Gwynedd

Lluniau CC: Heddlu Gogledd Cymru

Mae ditectifs yn chwilio am dri pherson ar ôl sawl achos o drosglwyddo papurau arian ffug yn Ne Gwynedd ers dydd Iau.

Mae ddau dyn a dynes wedi ceisio talu am nwyddau gwerth isel gan fwyaf gan ddefnyddio papurau £50 Banc Iwerddon ffug ym Mhenrhyndeudraeth, Blaenau Ffestiniog a Phorthmadog.

Mae’r grŵp yn teithio mewn fan Ford Transit glas tywyll, a chydag acenion Gwyddelig – credir y gall y rhain deithio drwy Ogledd Cymru.

Heddlu Gogledd Cymru

Mae un o’r dynion â’r hyn a ddisgrifir fel tatŵ ”adain angel” ar ochr chwith ei wddf.

Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi rhybuddio busnesau lleol i fod yn wyliadwrus.

Dywedodd llefarydd: ”Fel y cyfryw, rydym yn cynghori unrhyw un sy’n cael cynnig papur £50 o Fanc Iwerddon i fynd drwy’r gwiriadau arferol.”

”Os yw amgylchiadau amheus yn codi, cysylltwch â ni ar 101 neu drwy’r sgwrs we fyw.  Yn yr un modd, dylid hysbysu am unrhyw gip o’r cerbyd a geir yn y llun sydd â phlatiau rhif Iwerddon.”

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice