Croeso! Welcome!

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice

Gwrando / Listen

Gwrando / Listen

Gwrando ar MônFM yn fyw. Listen to MônFM live.

Gwrando / Listen

Damwain Rhosybol: dyn yn yr ysbyty

Mae dyn wedi’i anafu’n ddifrifol mewn damwain yn Rhosybol. Derbyniodd yr heddlu adroddiad am wrthdrawiad yn cynnwys un cerbyd sef Citroen Saxo glas ar y B5111 am jyst cyn 12.50yp ar prynhawn dydd Mercher (18 Gorffennaf). Ymatebodd y gwasanaethau brys ac mae’r gyrrwr wedi’i gludo i Ysbyty Gwynedd gydag anafiadau difrifol. Mae’r ffordd ar gau […]

Mwy / More

Canlyniadau chwaraeon lleol: 13.07.2018 – 14.07.2018

PÊL DROED Canlyniadau gemau cyfeillgar Arriva Bangor 1-3 Waunfawr Bontnewydd 0-10 Tref Llangefni Brickfield Rangers 1-3 Dinas Bangor (nos Wener) Bro Goronwy 3-4 Tref Llanfairfechan Dreigiau Pentraeth 2-6 Caergybi Llanrug 6-2 Tref Caerybi Llanuwchllyn 0-6 Porthmadog Mynydd Tigers 0-9 Y Felinheli Porthmadog Wrth Gefn 3-3 Dyffryn Nantlle Penycae 0-5 Dinas Bangor (Dydd Sadwrn) Pwllheli 3-0 […]

Mwy / More

Gŵyl Arall yn Dathlu’r Deg

Dros yr penwythnos, cynhelir degfed Gŵyl Arall, pan gynhelir dros 50 o ddigwyddiadau cerddorol, celfyddydol a llenyddol mewn amrywiol leoliadau o gwmpas hen dref gaerog Caernarfon. Sefydlwyd yr ŵyl gyntaf yn 2009 pan ysbrydolwyd un o’r trefnwyr gan ddigwyddiad tebyg – ‘The Laugharne Weekend’ yn Nhalacharn, Sir Caeryfrddin. Roedd Nici Beech wedi mwynhau gweld sut defnyddiwyd […]

Mwy / More

£25 miliwn i uwchraddio’r A55

Bydd £25 miliwn yn cael ei wario ar waith i uwchraddio’r A55 yn Abergwyngregyn. Mae Llywodraeth Cymru wedi cymeradwyo prosiect i leihau’r risg o lifogydd rhwng cyffyrdd 12 a 13 ac ail-wynebu’r ffordd i leihau sŵn o’r traffig yn dilyn cwynion gan drigolion lleol. Mae’r gwaith yn cynnwys gwella’r system ddraenio er mwyn iddi fedru […]

Mwy / More

Chwilio am ddyn ar goll o Nefyn

Mae’r heddlu yn bryderus am ddiogelwch dyn sydd ar goll o Nefyn. Gwelwyd Arthur Owen Williams (57 oed) ddiwethaf yn ei gartref am 7yb ar bore Mawrth (10 Gorffennaf). Mae lle i gredu ei fod e’n gwisgo trowsus ddu, jiwmper ddu a ac esgidiau du. Roedd yn cario bag llwyd tywyll gyda tasseli pinc. Os oes gennych unrhyw wybodaeth […]

Mwy / More

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice