Croeso! Welcome!

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice

Gwrando / Listen

Gwrando / Listen

Gwrando ar MônFM yn fyw. Listen to MônFM live.

Gwrando / Listen

Mwy o arian benthyciad i adfywio Bangor

Mae cronfa benthyciadau yn galluogi perchnogion eiddo yn ardal canol dinas Bangor i adnewyddu eu hadeiladau. Sefydlwyd y gronfa fenthyciad sy’n werth £850,000 yn dilyn cais llwyddiannus gan Cyngor Gwynedd i sicrhau cyllid gan Lywodraeth Cymru. Yn ddiweddar, mae’r gronfa wedi helpu cwmni Domu i ddatblygu siop goffi ar y Stryd Fawr, Bangor a fydd […]

Mwy / More

Canlyniadau chwaraeon lleol: 27.07.2018 – 28.07.2018

PÊL DROED Gemau cyfeillgar Tref Amlwch 2-1 2il Dîm Bae Colwyn Brickfield 0-3 Porthmadog Bro Goronwy 12-0 2il Dîm Pentraeth (Nos Wener) Tref Caernarfon 3-4 Tref Croesoswallt Cyffordd Llandudno 3-0 Y Felinheli 2il Dîm Tref Llangefni 2-1 Penmaenmawr Llannerchymedd 4-1 Mynydd Tigers Llanrug 2-1 Glan Conwy Porthaethwy  7-0 Mynydd Llandegai (Nos Wener) Pwllheli 4-1 Bow Street CRICED Cynghrair […]

Mwy / More

Merch 13 oed ar goll o Fangor

Mae’r heddlu wedi lansio apêl am ferch 13 oed. Mae Madeline O’Sullivan ar goll o ardal Bangor ers dydd Mercher. Credir ei bod yn gwisgo top byr melyn, siwmper ‘hwdi’ brown, trainers Nike du a leggings du. Nid oes unrhyw fanylion pellach. Os oes gennych unrhyw wybodaeth am ei lle, ffoniwch orsaf heddlu Bangor ar 101, gan […]

Mwy / More

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice