Croeso! Welcome!

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice

Cysylltu / Contact

Cysylltu / Contact

Cliciwch yma am fanylion cyswllt.
Click here for contact information.

Cysylltu / Contact

Gwrando / Listen

Gwrando / Listen

Mae modd gwrando ar 102.5 FM neu ar-lein.
It's possible to listen on 102.5 FM or here online

Gwrando / Listen

Amserlen / Schedule

Amserlen / Schedule

Cliciwch yma i weld amserlen MônFM.
Click here to view MônFM's schedule.

Amserlen / Schedule

Canlyniadau chwaraeon lleol: 21.09.2018 – 22.09.2018

PÊL DROED Uwch Gynghrair Cymru JD Tref Caernarfon 3-0 Tref Llanelli (Caernarfon: Danny Brookwell 58′, Jamie Breese 69′, Cai Jones 86′) Cynghrair Huws Gray Gresffordd 0-3 Dinas Bangor (Bangor: Sam Barnes 2′, Steven Hewitt 41′, Robbie Parry 63′) Penrhyncoch G-G Hotspur Caergybi Porthmadog 1-2 Airbus Brychdyn (Porthmadog: Dale Davies 59′) Cynghrair Undebol Lock Stock Adran […]

More / Mwy

Gwrthdrawiad difrifol yng Ngardolbenmaen

Mae dyn wedi dioddef anafiadau sy’n peryglu ei fywyd yn dilyn gwrthdrawiad yng Ngarndolbenmaen. Cafodd yr Heddlu alwad gan wasanaeth ambiwlans yn ymwneud â gwrthdrawiad ar yr A487 rhwng Mini Cooper glas a cherddwr tua 9.40yh nos Lun (17 Medi). Cafodd y dyn ei gludo i Ysbyty Gwynedd ym Mangor cyn cael ei drosglwyddo i’r […]

More / Mwy

Chwilio am bencampwr arloesi yng Ngwynedd

Mae’r broses o chwilio am bencampwr arloesi Gwynedd wedi cychwyn er mwyn iddynt helpu penderfynu’r ffordd orau o ddefnyddio cyllid datblygu gwledig yn y sir. Mae Arloesi Gwynedd Wledig, sef yr enw ar y cynllun yng Ngwynedd sy’n cael ei ariannu gan y Rhaglen Datblygu Wledig Cymru 2014-2020, yn edrych am berson gyda sgiliau a […]

More / Mwy

Canlyniadau Ecstra: 15.09.2018 – 16.09.2018

PÊL DROED Rownd gyntaf Cwpan Uwch Gynghrair Merched CymruTref Caernarfon 2-7 Llandudno(Caernarfon: Ffion Owen 55’/75′) Cynhgrair Merched Gogledd CymruTref Amlwch 3-1 Corwen(Amlwch: Lexi Crawley 13′, Michelle O’Hagan 50’/85′)Merched Bethel 15-0 Bae Cinmel(Bethel: Erin Maloney 5, Ffion Williams 5, Gwenno Gibbard Bolton, Yasmin Williams, Jody Cain, Katie Houghton, Anest Roberts) Cynghrair Ieunctid ac Iau Pêl-droed Iau […]

More / Mwy

Canlyniadau chwaraeon lleol: 14.09.2018 – 15.09.2018

PÊL DROED Uwch Gynghrair Cymru JDTref Caernarfon 0-1 Tref Y Barri Rownd gyntaf Cwpan Huws GrayDinas Bangor 5-3 Gresffordd(Bangor: Steven Hewitt 15′, Les Davies 26′, Sam Barnes 59′, Robbie Parry 61′, Jacob Farleigh 90′)Tref Y Fflint 1-2 Hotspur Caergybi(Hotspur Caergybi: Jamie McDaid, Alex Jones)Porthmadog 3-0 Tref Bwcle(Porthmadog: Ifan Emlyn 9′, Joe Chaplin 15′, Iwan Lewis […]

More / Mwy

Cronfa cyffrous creu digwyddiad i bobl ifanc

Mae cronfa newydd yn gwahodd pobl ifanc yn y Gogledd Orllewin i gyflwyno syniadau am ddigwyddiad creadigol newydd. Menter gan Cwmni Frân Wen o Borthaethwy i bobl ifanc rhwng 16 a 25 oed yw #2018 lle bydd cyfle i hawlio £2018 i gynnal y digwyddiad. Yn ogystal â’r pot ariannol, bydd Frân Wen yn cynnig […]

More / Mwy

Ymrwymiad S4C i Gaernarfon

Mae S4C wedi sicrhau estyniad o 10 mlynedd i les eu swyddfa yng Nghaernarfon. Mae hyn yn dilyn les gwreiddiol gafodd ei arwyddo yn y Doc Fictoria yn 2007 a bydd yn cadarnhau lle’r sianel yr iaith Gymraeg yn y dref – gyda’r sianel wedi bod yno ers dechrau’r 1980au.  Dywedodd Prif Weithredwr S4C, Owen […]

More / Mwy

Canlyniadau chwaraeon lleol: 08.09.2018

PÊL DROED Cynghrair Huws Gray Airbus Brychdyn 3-2 Dinas Bangor (Bangor: Lee Owens, Marc Williams) Tref Bwcle 2-1 Porthmadog (Porthmadog: Dan Dascalu 70′) Hotspur Caergybi 2-1 Tref Prestatyn (Hotspur Caergybi: Harry Galeotti 1′, Jamie McDaid 13′) Cynghrair Undebol Lock Stock Adran Gyntaf Bodedern 0-1 Llandudno Albion Llandyrnog 1-1 Dyffryn Nantlle (Dyffryn Nantlle: Aaron Griffiths 77′) […]

More / Mwy

Eiddo wedi ei gau yn Maesgeirchen

Mae eiddo ym Mangor a oedd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer cyffuriau ac ymddygiad gwrthgymdeithasol wedi cau am 48 awr. Rhoddwyd rhybudd cau gan yr heddlu ar gyfer 18 Llys Dylan ym Maesgeirchen ar nos Iau (6 Medi) o ganlyniad i dystiolaeth bod yr eiddo yn gysylltiedig â chyffuriau ac ymddygiad gwrthgymdeithasol. Mae’r eiddo […]

More / Mwy

Eich Gorsaf, Eich Llais
Your Station, Your Voice