Croeso! Welcome!

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice

Cysylltu / Contact

Cysylltu / Contact

Cliciwch yma am fanylion cyswllt.
Click here for contact information.

Cysylltu / Contact

Gwrando / Listen

Gwrando / Listen

Mae modd gwrando ar 102.5 FM neu ar-lein.
It's possible to listen on 102.5 FM or here online

Gwrando / Listen

Amserlen / Schedule

Amserlen / Schedule

Cliciwch yma i weld amserlen MônFM.
Click here to view MônFM's schedule.

Amserlen / Schedule

Canlyniadau Ecstra: 16.02.2019 – 17.02.2019

PÊL DROED Rownd gor gynderfynol Cwpan Merched CymruBriton Ferry Llansawel v Tref Caernarfon – mae Caernarfon wedi tynnu’n ôl o’r Cwpan. Cynghrair Merched y GogleddAdran GyntafPwllheli 3-0 Airbus(Pwllheli: Sioned Jones, Lowri Hughes, Lois Thomas)Ail AdranTref Amlwch 1-3 Bethesda(Amlwch: Lexi Crawley – Bethesda: Hannah McGoona, Katie Midwinter, Ceri Lois)Rhyl Datblygu 4-2 Mountain Rangers(Mountain Rangers: Lisa Thomas, Natalie Williams)Mae […]

More / Mwy

Canlyniadau chwaraeon lleol: 15.02.2019 – 16.02.2019

PÊL DROED Uwch Gynghrair Cymru JDCynhadledd BencampwriaethY Drenewydd 3-2 Tref Caernarfon(Caernarfon: Sion Bradley 51′, Darren Thomas 60′) Cynghrair Huws GrayConwy 0-1 Dinas Bangor(Bangor: Sam Jones 67′)Porthmadog 2-0 Hotspur Caergybi(Porthmadog: Sion Edwards 60′, Iwan Lewis 65′) Trydydd rownd Cwpan Sialens MawddachBodedern 0-3 Llandudno AlbionTref Llangefni 1-0 Y Bermo a’r Dyffryn(Llangefni: Matthew Jones 54′)Mynydd Llandegai 1-2 Llanrug(Llanrug: […]

More / Mwy

Modrwyau wedi’u dwyn yn Llandegfan

Mae’r heddlu yn apelio am dystion ar ôl i ddwy fodrwy gael eu dwyn o dŷ yn Llandegfan. Rhyw dro rhwng dydd Mawrth 15 Ionawr a dydd Llun 21 Ionawr cafodd dwy fodrwy eu dwyn o dŷ ym Mron y Felin. Y ddwy fodrwy oedd modrwy briodas aur gwyn blaen a modrwy ddyweddïo ddiemwnt. Mae […]

More / Mwy

Gyrrwr wedi’i wahardd ar ôl dau arestiad

Mae dyn a gafodd ei arestio ddwywaith o fewn dau ddiwrnod ar ôl methu prawf cyffuriau ar ochr y ffordd wedi’i wahardd rhag gyrru am bedair blynedd a hanner. Gwnaeth Martin Lewis, 37 oed, o Gaergybi, ymddangos o flaen Llys Ynadon Caernarfon ddydd Iau diwethaf (7 Chwefror) lle plediodd yn euog i yrru dan ddylanwad […]

More / Mwy

Apêl CCTV wedi byrgleriaeth yng Nghaergybi

Mae bachgen 16 oed wedi cael ei arestio wedi byrgleriaeth mewn siop yng Nghaergybi. Mae swyddogion wedi rhyddhau lluniau CCC o ail ddyn maent yn awyddus i’w holi mewn cysylltiad â’r byrgerliaeth ar Ffordd Ynys Lawd. Yn ystod oriau mân ddydd Mawrth diwethaf (5 Chwefror) mae dau ddyn anadnabyddus wedi cael mynediad i siop Ponthwfa Stores […]

More / Mwy

Canlyniadau Ecstra: 09.02.2019 – 10.02.2019

PÊL DROED Cynghrair Merched y GogleddCwpan yr Adran GyntafBethel 2-0 Tref Dinbych(Bethel: Anest Roberts, Catrin Evans)Pwllheli 7-2 Airbus(Pwllheli: Lowri Hughes 4, Sioned Mair Jones, Kim Glyn, Hayley Rees Williams)Cwpan yr Ail AdranTref Amlwch 2-0 Mountain Rangers(Amlwch: Cerys Gadd 2)Y Rhyl Datblygu 4-2 Bethesda(Bethesda: Katie Midwinter 2) Cynghrair Pêl-Droed Iau MônDan 14 oedHotspur Caergybi A 1-1 […]

More / Mwy

Canlyniadau chwaraeon lleol: 08.02.2019 – 09.02.2019

PÊL DROED Uwch Gynghrair Cymru JDCynhadledd BencampwriaethCei Connah 6-2 Tref Caernarfon(Caernarfon: Nathan Craig 24′ cic smotyn, Cai Jones 56′) Rownd gynderfynol Cwpan Huws GrayDinas Bangor 7-5 Hotspur Caergybi (wedi amser ychwanegol)(Bangor: Robbie Parry 22′, Jacob Farleigh 30′, Gary Taylor-Fletcher 56’/75′, Dylan Summers Jones 112′ – Hotspur Caergybi: John Littlemore 38’/45’/52′, Chris Jones 41′, Dan McGuiness 102′, Tomos […]

More / Mwy

Fflatiau ar gau ym Maesgeirchen

Mae pedwar fflat ar ystâd Maesgeirchen ym Mangor wedi cael eu cau am dri mis. Gosodwyd y gorchmynion cau ar fflatiau Plas Glyndŵr ar Ffordd Tan y Bryn yn dilyn cais gan yr Heddlu yn Llys Ynadon Caernarfon fore dydd Iau (7 Chwefror). Cyflwynywyd tystiolaeth i’r llys dan swyddogion cymdogatehau diogelwch bod ymddygiad gwrthgymdeithasol yn ymwneud […]

More / Mwy

Bocsŵn yn datblygu bandiau Cymraeg y dyfodol

Ar Dydd Miwsig Cymru 2019, mae prosiect cerddorol lleol yn dathlu ei waith. Mae ”Bocsŵn” sy’n cael ei weithredu gan Menter Iaith Môn wedi bod yn datblygu cerddorion ifanc i ffurfio bandiau ers 2001. Gan ddatblygu sgiliau pobl ifanc 11 i 16 oed i ysgrifennu caneuon, dysgu offeryn a thechnoleg recordio a pheiriannu dan arweiniad […]

More / Mwy

Plant Môn yn fwy actif

Mae plant ysgolion ar Ynys Môn yn dod yn fwy actif, yn ôl canlyniadau arolwg. Yn ystod gwanwyn a haf 2018, cymerodd 1000 o ysgolion ran yn arolwg Chwaraeon Cymru. Manteisiod 120,000 o blant a phobl ifanc ar y cyfle i gael lleisio barn ar eu llesiant a gweithgareddau chwaraeon. Ysgol Llanfairpwll oedd yn yr ysgol gyntaf […]

More / Mwy

Eich Gorsaf, Eich Llais
Your Station, Your Voice