Croeso! Welcome!

Rydym yn gweithio ar ein gwefan ar y funud - mae'n bosib y bydd ychydig o broblemau! We're currently working on our website - it's possible that there may be some issues!

Cysylltu / Contact

Cysylltu / Contact

Cliciwch yma am fanylion cyswllt.
Click here for contact information.

Cysylltu / Contact

Gwrando / Listen

Gwrando / Listen

Mae modd gwrando ar 102.5 FM neu ar-lein.
It's possible to listen on 102.5 FM or here online

Gwrando / Listen

Amserlen / Schedule

Amserlen / Schedule

Cliciwch yma i weld amserlen MônFM.
Click here to view MônFM's schedule.

Amserlen / Schedule

Lladrad ym Mhorthaethwy: arestio dau ddyn

Mae dau ddyn wedi cael eu harestio yn dilyn lladrad arfog tu allan i dafarn ym Mhorthaethwy. Roedd dyn yn cael ei fygwth gyda chyllell ym maes parcio’r Four Crosses ar Ffordd Penmynydd toc wedi 9:30yb bore dydd Llun (9 Gorffennaf). Cafodd arian ei ddwyn ond ni chafodd y dyn ei anafu. Mae dyn 30 oed a dyn […]

More / Mwy

Arestio gyrrwr wedi gwrthdrawiad ger Brynrefail

Mae dyn 49 oed wedi cael eu arestio yn dilyn gwrthdrawiad difrifol rhwng tri cherbyd ger Brynrefail. Cafodd yr heddlu wybod wrthdrawiad rhwng VW Golf du, Mazda MX5 a Nissan Duke ar yr A4344 tua 3yp ar prynhawn Sul (8 Gorffennaf). Daeth y gwasanaethau brys at y ddamwain ac anfonwyd pedwar person – gyrrwr a theithiwr […]

More / Mwy

Apêl yr heddlu wedi ymosodiad treisgar ym Mhorthaethwy

Mae’r heddlu eisiau siarad â dau ddyn wedi ymosodiad treisgar ym Mhorthaethwy fis diwethaf. Mae lluniau CCTV wedi rhyddau yn dilyn digwyddiad ar Sgwâr Uxbridge am 9.30yh ar nos Sadwrn 2 Mehefin. Yn ôl swyddogion, mae’n posib bod y dynion yn byw ar Ynys Môn ac yn aelodau o’r gymuned ffermio. Os oes gennych unrhyw wybodaeth am yr […]

More / Mwy

Teyrnged i’r dyn fu farw mewn damwain yr A470

Mae’r dyn a fu farw mewn damwain ar yr A470 ger Dolgellau wedi ei enwi. Roedd Ryan John Craddock yn 18 oed ac yn dod o Cannock ger Stafford. Galwyd y gwasanaethau brys yn fuan wedi 5.15pm nos Sul (1 Gorffennaf) yn dilyn gwrthdaro rhwng car Seat Ibiza Du a cherbyd HGV ger tafarn y […]

More / Mwy

Canlyniadau chwaraeon lleol: 16.06.2018

CRICED Cynghair Criced Gogledd Cymru Uwch Gynghrair Bangor: 133-8 (37 pelawd) – prif sgorwr: David North (66) Llanelwy: 134-1 (28.2 pelawd) Buddugoliaeth i Lanelwy gan naw wiced Porthaethwy: 245-7 (46 pelawd) – prif sgorwr: Dion Holden (47), wicedi: Dion Holden (4 i 18) Hawarden Park: 89 allan (30.3 pelawd) Buddigoliaeth i Borthaethwy gan 156 rhediad Llaneurgain: 171-6 […]

More / Mwy

Canlyniadau chwaraeon lleol: 09.06.2018 – 10.06.2018

PÊL DROED Rownd derfynol Cwpan Iau Arfordir Gogledd Cymru Bontnewydd 2-4 Nefyn (ar ôl amser ychwanegol) (Bontnewydd: Morgan Roberts, Gwion Roberts OG – Nefyn: Mark Dunn 3, Gwion Roberts) CRICED Cynghrair Criced Gogledd Cymru Uwch Gynghrair Y Waun: 185 allan (47.2 pelawd) Bangor: 186-3 (36.3 pelawd) – prif sgorwr: Robert Marshall (45 ddim allan), wicedi: […]

More / Mwy

Gemau cyfeillgar cyn tymor newydd

Mae clybiau pêl-droed lleol yn cyhoeddi eu gemau cyfeillgar cyn yr tymor newydd. Bydd Caernarfon yn wynebu Morecambe dan 23 oed a Portadown (clwb pencampwriaeth Gogledd Iwerddon) wrth i’r paratoadau barhau i ddychwelyd i Uwch Gynghrair Cymru. Mae Bangor wedi trefnu gemau yn erbyn Wrecsam a Bae Colwyn cyn eu tymor cyntaf yng Nghynghrair Huws Gray. Bydd y […]

More / Mwy

Lladrad o fwyty yn Abersoch

Mae’r heddlu’n chwilio am ladron sy’n dwyn ‘swm sylweddol’ o arian o fwyty yn Abersoch. Cafodd yr arian ei ddwyn o saff yn Zinc Bar a Grill ar Lon Pen Cei ychydig cyn 1am ddydd Llun diwethaf (28ain Mai) – daeth staff y bwyty i’r gwaith a darganfod fod yna rhywun wedi torri i mewn […]

More / Mwy

Ymgyrch newydd yn erbyn gwylanod niwsans

Mae ymgyrch newydd wedi’i lansio i geisio atal gwylanod niwsans ar arfordir Gwynedd. Mae Cyngor Gwynedd yn anfon taflenni a phosteri, gan alw ar drigolion ac ymwelwyr i beidio â bwydo’r wylanod, yn enwedig yn nhrefi’r sir. Yng Nghaernarfon, defnyddiwyd adar ysglyfaethus i gadw gwylanod i ffwrdd o’r ganolfan. Mae trigolion lleol hefyd yn cael […]

More / Mwy

Clybiau ieuenctid Gwynedd: cyngor i ailystyried cau

Bydd mwy o trafodaethau yn cael eu cynnal dros ddyfodol clybiau ieuenctid lleol yng Ngwynedd dan fygythiad o gau. Cynhaliwyd protest ym mhencadlys Cyngor Gwynedd yng Nghaernarfon ddydd Iau yn erbyn y penderfyniad i ddisodli 39 o glybiau gydag un gwasanaeth i’r sir gyfan. Mae bron 6,000 o bobl wedi llofnodi deiseb yn erbyn y cau […]

More / Mwy

Eich Ynys, Eich Llais
Your Island, Your Voice