Croeso! Welcome!

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice

Cysylltu / Contact

Cysylltu / Contact

Cliciwch yma am fanylion cyswllt.
Click here for contact information.

Cysylltu / Contact

Gwrando / Listen

Gwrando / Listen

Mae modd gwrando ar 102.5 FM neu ar-lein.
It's possible to listen on 102.5 FM or here online

Gwrando / Listen

Amserlen / Schedule

Amserlen / Schedule

Cliciwch yma i weld amserlen MônFM.
Click here to view MônFM's schedule.

Amserlen / Schedule

Hen Wylfa: 75% o’r tanwydd wedi’i dynnu

Mae tri chwarter y tanwydd niwclear sydd wedi’i ddefnyddio bellach wedi’i dynnu o hen safle Wylfa. Yn ôl y cwmni Magnox, mae blaenoriaeth safle Wylfa o gael gwared ar elfennau tanwydd o’i ddau adweithydd, a’u cludo i Sellafield i gael eu hailbrosesu wedi symud ymlaen yn dda yn ystod y flwyddyn.   Dywedodd Stuart Law, Cyfarwyddwr […]

More / Mwy

Canlyniadau Ecstra: 27.10.2018 – 28.10.2018

PÊL DROED Rownd gyntaf Cwpan Merched CBD Gogledd DdwyrainBethel 7-2 Bae Cinmel(Bethel: Erin Maloney 4, Sioned Phillips 2, Gwenno Gibbard-Bolton)Bethesda 2-1 Rhyl Datblygu(Bethesda: Holly Beddall 14′, Katie Midwinter 78′)Prestatyn 4-1 Tref Amlwch(Amlwch: Shannon Thomas)Airbus G-G Mountain RangersPwllheli G-G Bae Penrhyn Uwch Gynghrair Merched Cymru OrchardTref Caernarfon 0-2 Llandudno Cynghrair Pêl-droed Iau MônDan 12 oedCaergybi 10-0 […]

More / Mwy

Canlyniadau chwaraeon lleol: 26.10.2018 – 27.10.2018

PÊL DROED Uwch Gynghrair Cymru JDTref Caernarfon 0-0 Cei Connah Cynghrair Huws GrayPenrhyncoch 0-2 Dinas Bangor(Bangor: Marc Williams 52′, Jake Phillips 55′)Porthmadog 2-0 Tref Rhuthun(Porthmadog: Shaun Cavanagh 27’/70′)Y Rhyl 5-0 Hotspur Caergybi Trydydd rownd Tlws CBDCBodedern 6-0 Llandyrnog (Bodedern: Ricky Jones 2, Aidan Clarke 2, Richard Williams, James Burgess)Brymbo 7-2 Y FelinheliGlantraeth 0-5 Y WaunMaesglas 2-2 […]

More / Mwy

Fflatiau Hafan Cefni yn agor

Croesawyd y tenantiaid cyntaf i Hafan Cefni – y cynllun tai gofal ychwanegol £10 miliwn newydd i bobl hŷn yn Llangefni. Gordon Barlow (91 oed) o Borthaethwy, Michael Allmond (85 oed) o Ddwyran, a Brian Burt (76 oed) o Lanfaelog, oedd y rhai cyntaf i symud i’r cynllun pan agorodd yr wythnos hon. Trefnwyd cyfnod […]

More / Mwy

Arolygon cerbydau yn Gaerwen

Ymunodd Safonau Masnach Ynys Môn yn ddiweddar gydag Asiantaeth Safonau Gyrwyr a Cherbydau a Heddlu Gogledd Cymru fel rhan o ymgyrch genedlaethol. Cafodd cyfanswm o 45 o gerbydau eu stopio ar Stad Ddiwydiannol Gaerwen ac fe gynhaliwyd nifer o arolygon gan y gwahanol asiantaeth. Roedd hyn yn cynnwys gwiriadau i weld a oedd y cerbydau […]

More / Mwy

Canlyniadau Ecstra: 20.10.2018 – 21.10.2018

PÊL DROED Rownd gyntaf Cwpan Merched CymruBae Cinmel 5-6 Tref Caernarfon(Caernarfon: Ffion Owen 3, Katie Bowe 2, Steph Davies)Bydd Caernarfon yn chwarae Llanfair yn yr ail rownd Cynghrair Merched y GogleddAdran GyntafLlanfair 13-1 Pwllheli(Pwllheli: Erin Parry)Prestatyn 3-6 Bethel(Bethel: Ffion Williams 3, Gwenno Gibbard-Bolton 2, Leonie Prytherch)Ail AdranBethesda 2-1 Wrecsam(Bethesda: Ceri Lois, Katie Midwinter)Bae Penrhyn 1-4 […]

More / Mwy

Canlyniadau chwaraeon lleol: 19.10.2018 – 20.10.2018

PÊL DROED Uwch Gynghrair Cymru JDTref Caernarfon 0-3 Y Drenewydd Rownd gyntaf Cwpan Cymru JDDinas Bangor 4-2 Yr Wyddgrug(Bangor: Andy Jones 17′, Les Davies 19’/46′, Alex Darlington 74′)Cefn Albion 7-1 Dolgellau AAFCTref Dinbych 9-3 Tref Caergybi(Tref Caergybi: Asa Thomas 13’/18′, Gary Jo Owen 43′)Hotspur Caergybi 4-2 Corwen(Hotspur Caergybi: Tomos Clarke, Mel McGuinness, Aron Hughes Jones 65′, […]

More / Mwy

Ailgylchwyr Môn yn arwain y ffordd

Mae Ynys Môn yn arwain y ffordd drwy Gymru pan ddaw i ailgylchu. Mae’r ffigurau diweddaraf ynghylch perfformiad ailgylchu yn dangos bod Môn eisoes wedi cyrraedd y targed yma gyda 72.2% o’i wastraff unai’n cael ei ail-ddefnyddio, ail-gylchu neu gompostio; ac erbyn hyn yr ynys sydd â’r gyfradd ail-gylchu uchaf allan o’r holl 22 awdurdod lleol […]

More / Mwy

Marwolaeth Llangefni ddim yn amheus

Mae’r heddlu wedi dweud nad ydyn nhw’n trin marwolaeth dyn o Aberffraw mewn tafarn fel un amheus. Cafodd y corff Philip Hughes (52 oed) ei ddarganfod mewn toiled yn Nhafarn ‘The Market Vaults’ ar Sgwar Bulkley toc wedi hanner nos ar bore Mawrth (16 Hydref). Ar ôl archwiliad post mortem a ddigwyddodd yn Ysbyty Glan Clwyd […]

More / Mwy

Marwolaeth yn Llangefni: dynes wedi’i arestio

Mae dynes wedi’i harestio yn dilyn marwolaeth amheus mewn tafarn yn Llangefni. Mae’r heddlu yn ymchwilio i farwolaeth dyn – daethpwyd o hyd iddo wedi marw mewn toiled yn Nhafarn ‘The Market Vaults’ ar Sgwar Bulkley. Mae’r dyn wedi cael ei enwi’n lleol fel Philip Hughes, 52 oed o Aberffraw. Cafodd swyddogion wybod am y […]

More / Mwy

Eich Gorsaf, Eich Llais
Your Station, Your Voice