Croeso! Welcome!

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice

Cysylltu / Contact

Cysylltu / Contact

Cliciwch yma am fanylion cyswllt.
Click here for contact information.

Cysylltu / Contact

Gwrando / Listen

Gwrando / Listen

Mae modd gwrando ar 102.5 FM neu ar-lein.
It's possible to listen on 102.5 FM or here online

Gwrando / Listen

Amserlen / Schedule

Amserlen / Schedule

Cliciwch yma i weld amserlen MônFM.
Click here to view MônFM's schedule.

Amserlen / Schedule

Teyrnged i’r dyn fu farw mewn damwain yr A470

Mae’r dyn a fu farw mewn damwain ar yr A470 ger Dolgellau wedi ei enwi. Roedd Ryan John Craddock yn 18 oed ac yn dod o Cannock ger Stafford. Galwyd y gwasanaethau brys yn fuan wedi 5.15pm nos Sul (1 Gorffennaf) yn dilyn gwrthdaro rhwng car Seat Ibiza Du a cherbyd HGV ger tafarn y […]

More / Mwy

Canlyniadau chwaraeon lleol: 16.06.2018

CRICED Cynghair Criced Gogledd Cymru Uwch Gynghrair Bangor: 133-8 (37 pelawd) – prif sgorwr: David North (66) Llanelwy: 134-1 (28.2 pelawd) Buddugoliaeth i Lanelwy gan naw wiced Porthaethwy: 245-7 (46 pelawd) – prif sgorwr: Dion Holden (47), wicedi: Dion Holden (4 i 18) Hawarden Park: 89 allan (30.3 pelawd) Buddigoliaeth i Borthaethwy gan 156 rhediad Llaneurgain: 171-6 […]

More / Mwy

Canlyniadau chwaraeon lleol: 09.06.2018 – 10.06.2018

PÊL DROED Rownd derfynol Cwpan Iau Arfordir Gogledd Cymru Bontnewydd 2-4 Nefyn (ar ôl amser ychwanegol) (Bontnewydd: Morgan Roberts, Gwion Roberts OG – Nefyn: Mark Dunn 3, Gwion Roberts) CRICED Cynghrair Criced Gogledd Cymru Uwch Gynghrair Y Waun: 185 allan (47.2 pelawd) Bangor: 186-3 (36.3 pelawd) – prif sgorwr: Robert Marshall (45 ddim allan), wicedi: […]

More / Mwy

Gemau cyfeillgar cyn tymor newydd

Mae clybiau pêl-droed lleol yn cyhoeddi eu gemau cyfeillgar cyn yr tymor newydd. Bydd Caernarfon yn wynebu Morecambe dan 23 oed a Portadown (clwb pencampwriaeth Gogledd Iwerddon) wrth i’r paratoadau barhau i ddychwelyd i Uwch Gynghrair Cymru. Mae Bangor wedi trefnu gemau yn erbyn Wrecsam a Bae Colwyn cyn eu tymor cyntaf yng Nghynghrair Huws Gray. Bydd y […]

More / Mwy

Lladrad o fwyty yn Abersoch

Mae’r heddlu’n chwilio am ladron sy’n dwyn ‘swm sylweddol’ o arian o fwyty yn Abersoch. Cafodd yr arian ei ddwyn o saff yn Zinc Bar a Grill ar Lon Pen Cei ychydig cyn 1am ddydd Llun diwethaf (28ain Mai) – daeth staff y bwyty i’r gwaith a darganfod fod yna rhywun wedi torri i mewn […]

More / Mwy

Ymgyrch newydd yn erbyn gwylanod niwsans

Mae ymgyrch newydd wedi’i lansio i geisio atal gwylanod niwsans ar arfordir Gwynedd. Mae Cyngor Gwynedd yn anfon taflenni a phosteri, gan alw ar drigolion ac ymwelwyr i beidio â bwydo’r wylanod, yn enwedig yn nhrefi’r sir. Yng Nghaernarfon, defnyddiwyd adar ysglyfaethus i gadw gwylanod i ffwrdd o’r ganolfan. Mae trigolion lleol hefyd yn cael […]

More / Mwy

Clybiau ieuenctid Gwynedd: cyngor i ailystyried cau

Bydd mwy o trafodaethau yn cael eu cynnal dros ddyfodol clybiau ieuenctid lleol yng Ngwynedd dan fygythiad o gau. Cynhaliwyd protest ym mhencadlys Cyngor Gwynedd yng Nghaernarfon ddydd Iau yn erbyn y penderfyniad i ddisodli 39 o glybiau gydag un gwasanaeth i’r sir gyfan. Mae bron 6,000 o bobl wedi llofnodi deiseb yn erbyn y cau […]

More / Mwy

Canlyniadau chwaraeon lleol: 30.04.2018 – 01.05.2018

PÊL DROED Cynghrair Lock Stock Adran Gyntaf Mynydd Llandegai 5-3 Llanrwst (Mynydd Llandegai: Andy Barker 35′, Alwyn Roberts 45′, Tomos Williams 47′, Craig Whelan 59′, Iwan Morris 75′) Penrhyndeudraeth 3-0 Llarnug (Penrhyndeudraeth: Huw Quaeck 37′, Meilir Williams 88′, Adam Griffiths (90′) Ail Adran Tref Amlwch 2-0 Llannerchymedd (Amlwch: Tom Wyn 56′, Dewi Thomas 83′) Penmaenmawr […]

More / Mwy

Eich Gorsaf, Eich Llais
Your Station, Your Voice