Croeso! Welcome!

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice

Cysylltu / Contact

Cysylltu / Contact

Cliciwch yma am fanylion cyswllt.
Click here for contact information.

Cysylltu / Contact

Gwrando / Listen

Gwrando / Listen

Mae modd gwrando ar 102.5 FM neu ar-lein.
It's possible to listen on 102.5 FM or here online

Gwrando / Listen

Amserlen / Schedule

Amserlen / Schedule

Cliciwch yma i weld amserlen MônFM.
Click here to view MônFM's schedule.

Amserlen / Schedule

Canlyniadau chwaraeon lleol: 23.11.2018 – 24.11.2018

PÊL DROED Cynghrair Huws GrayDinas Bangor 3-0 Tref Prestatyn(Bangor: Marc Williams, Mike Williams, Jacob Farleigh)Tref Dinbych 3-1 Hotspur Caergybi(Holyhead: Mark Evans 30′)Cegidfa 0-1 Porthmadog(Porthmadog: Shaun Cavanagh 86′ cic smotyn) Pedwerydd rownd Tlws CBDCBodedern 1-0 Y Waun(Bodedern: Aidan Clark 23′)Tref Llangefni 1-0 Brymbo(Llangefni: Iwan Jones 39′)Llanrug 4-2 Llanfair(Llanrug: Joni Sadler 28’/38′ cic smotyn, Gavin Lloyd Jones […]

More / Mwy

Giggs yn agor cae 3G newydd Môn

Mae’r cae 3G maint llawn cyntaf ar Ynys Môn wedi cael ei hagor gan Ryan Giggs. Mae’r cae 3G yn Llangefni wedi costio £200,000 i’w adeiladu gan Cyngor Ynys Môn a nifer o sefydliadau chwaraeon yng Nghymru. Cafodd y cae newydd ei hagor prynhawn Iau (22 Tachwedd) gan y rheolwr tim pel-droed cenedlaethol, a’i gynorthwyydd, Osian […]

More / Mwy

Deiniolen: ddoe, heddiw ac yfory…

Mae cyfle i bobl ardal Deiniolen i rannu eu hanes, profiadau a syniadau er mwyn creu dyfodol llewyrchus i’r fro. Cynhelir digwyddiad ”DeiNIolen: Ddoe, Heddiw ac Yfory” yn Ysgol Gwaun Gynfi, Deiniolen ddydd Sadwrn a Sul, 24-25 Tachwedd er mwyn ceisio darganfod beth sy’n bwysig i bobl leol. Bydd y gweithgareddau dros y ddau ddiwrnod […]

More / Mwy

CBDC yn cefnogi Twrnamaint Rhyng-Gemau

Mae trefnwyr Ynys Môn 2019 wedi gyhoeddi’r Gymdeithas Bêl-droed Cymru ac Ymddiriedolaeth CBDC fel partneriaid swyddogol y twrnamaint pêl-droed Rhyng-gemau yn 2019.  Gyda 15 o dimau o ddeg ynys ar draws y byd yn dychwelyd i Ynys Môn rhwng Mehefin 15 a Mehefin 22 y flwyddyn nesaf i ymladd y Twrnamaint Rhyng-Gemau, mae’r cyffro yn […]

More / Mwy

Canser y brostad: galwad i ‘wybod y risg’

Mae tad i dri o Benysarn, sy’n gwella yn dilyn canser y brostad, yn annog eraill i wybod eu risg o’r canser mwyaf cyffredin ymysg dynion. Cafodd Idwal Hughes ddiagnosis o ganser y brostad ym mis Ionawr, yn dilyn prawf gwaed antigen penodol y brostad (PSA) a ddangosodd bod ei lefelau PSA yn uwch na’r […]

More / Mwy

Canlyniadau Ecstra: 17.11.2018 – 18.11.2018

PÊL DROED Ail rownd Cwpan Merched CymruLlanfair 1-2 Tref Caernarfon(Caernarfon: Catrin Thomas, Jade Cooke) Cynghrair Merched y GogleddAdran GyntafPwllheli 1-3 Prestatyn(Pwllheli: Hayley Rhys Williams)Ail AdranBethesda 2-1 Tref Amlwch(Bethesda: Katie Midwinter, Ceri Lois – Amlwch: Lexi Crawley)Mountain Rangers 0-3 Corwen Cynghrair Pêl-droed Iau MônDan 12 oedGaerwen 10-0 Bleiddiau Llanfairpwll(Gaerwen: Ioan Jones 2, Ashley Westwell, Ben Smith, […]

More / Mwy

Canlyniadau chwaraeon lleol: 17.11.2018

PÊL DROED Uwch Gynghrair Cymru JDTref Caernarfon 2-0 Met Caerdydd(Caernarfon: Noah Edwards 19′, Gareth Edwards 44′) Cynghrair Huws GrayPenrhyncoch 0-0 Hotspur Caergybi Cartrefi Cymunedol Gwynedd LeagueGlantraeth 3-4 Menai Bridge Tigers(Glantraeth: Andy Clarke 16′, Iwan Kirkham 46′, Bryn Roberts 70′ – Menai Bridge: Dean Richmond 6′ pen/13′ pen/27′ pen, Darren Parry 51′)Gwalchmai 4-1 Mynydd Tigers(Gwalchmai: Paul […]

More / Mwy

Ymgyrch Bang yn Llangefni

Fel rhan o Ymgyrch Bang gan Heddlu Gogledd Cymru eleni, ymwelodd SCCH Katy Madrigal a Lee Monk â Chlwb Ieuenctid Llangefni i roi mewnbynnau diogelwch tân i ieuenctid lleol. Aeth SCCH i ddwy noson clwb ieuenctid yn ystod yr hanner tymor i roi sesiynau addysg ynghyd â Lynne Jones o’r Tîm Lleihau Llosgi Bwriadol. Roedd […]

More / Mwy

Eich Gorsaf, Eich Llais
Your Station, Your Voice