Newyddion

Newyddion Lleol

Darganfod corff dyn yng Nghaernarfon

Mae corff dyn 32 oed wedi’i ddarganfod mewn tŷ yng Nghaernarfon. Cafodd yr heddlu eu galw i gyfeiriad ger yr ...
Darllen Mwy

Tregarth: llanc yn ddifrifol wael wedi gwrthdrawiad beic

Mae llanc 16 oed yn ddifrifol wael wedi gwrthdrawiad beic yn Nhregarth, ger Bangor. Cafodd y heddlu yn galw am ...
Darllen Mwy

Comisiynydd Traffig yn agor swyddfa yng Nghaernarfon

Llwyrodaeth Cymru Mae Comisiynydd Traffig Cymru wedi agor swyddfa yng Nghaernarfon. Mae’r swyddfa, yn adeilad presennol Cyngor Gwynedd yn Penrallt, ...
Darllen Mwy

Gruffydd yn ennill Cân i Gymru

Avanti / S4C Mae Gruffydd Wyn wedi ennill Cân i Gymru 2020. Roedd y tenor o Amlwch yn fuddugol gyda’r ...
Darllen Mwy

Gwrthdrawiad angheuol ger Caergybi: apêl i dyst ‘allweddol’

Llun teulu: Heddlu Gogledd Cymru Mae’r heddlu’n chwilio am dyst allweddol yn dilyn gwrthdrawiad angheuol ger Caergybi. Bu farw Dean ...
Darllen Mwy

Tai’r Meibion: gwaith i wella’r A55 yn cychwyn ym mis Mawrth

Llywodraeth Cymru Bydd gwaith ailwampio ar yr A55 yn Abergwyngregyn yn cychwyn ar ddiwedd mis Mawrth. Bydd £29 miliwn yn ...
Darllen Mwy

Arestio 12 mewn cyrchoedd cyffuriau

Heddlu Gogledd Cymru Mae 12 o bobl wedi cael eu harestio yn dilyn cyfres o gyrchoedd cyffuriau yng Ngogledd Cymru ...
Darllen Mwy

Tad wedi marw mewn gwrthdrawiad ar yr A5

Llun teulu: Heddlu Gogledd Cymru Mae dyn 54 oed wedi marw ar ôl iddo gael ei daro gan gar ar yr A5. Bu ...
Darllen Mwy

Cynlluniau ar gyfer pont newydd dros Afon Rhyd-hir

Cyngor Gwynedd Mae Cyngor Gwynedd wedi cefnogi cais am arian i adeiladu pont newydd ar yr A497 ym Moduan. Mae ...
Darllen Mwy

Gofal plant yn derbyn hwb o £2.8m ym Môn

Cyngor Ynys Môn Mae £2.8 miliwn yn cael ei wario ar fwy o wasanaethau gofal plant yn Ynys Môn. Yn ...
Darllen Mwy
Loading...

Chwaraeon

Canlyniadau chwaraeon lleol: 06.03.2020 – 07.03.2020

PÊL DROED Uwch Gynghrair Cymru JD Cynhadledd y Bencampwriaeth Tref Caernarfon 3-1 Y Drenewydd Caernarfon: Gareth Evans 57′ / 74′, ...
Darllen Mwy

Canlyniadau chwaraeon lleol: 28.02.2020 – 01.03.2020

PÊL DROED Rownd gogynderfynol Cwpan Cymru JD Tref Caernarfon 4-0 Derwyddon Cefn Caernarfon: Nathan Peate OG 2′, Jamie Crowther 65′, ...
Darllen Mwy

Canlyniadau pêl-droed lleol: 21.02.2020 – 23.02.2020

Uwch Gynghrair Cymru JD Cynhadledd y Bencampwriaeth Tref Y Barri 1-1 Tref Caernarfon Caernarfon: Darren Thomas 67′ Cynghrair Cymru Gogledd ...
Darllen Mwy

Canlyniadau chwaraeon lleol: 14.02.2020 – 16.02.2020

PÊL DROED Uwch Gynghrair Cymru JD Cei Connah 4-0 Tref Caernarfon Trydedd rownd Cwpan Iau Arfordir Gogledd Cymru Bangor 1876 ...
Darllen Mwy

Canlyniadau pêl-droed lleol: 07.02.2020 – 09.02.2020

Uwch Gynghrair Cymru JD Cynhadledd y Bencampwriaeth Tref Caernarfon 1-2 Tref Y Bala Caernarfon: Noah Edwards 33′ Cynghrair Cymru Gogledd ...
Darllen Mwy

Canlyniadau pêl-droed lleol: 31.01.2020 – 01.02.2020

Cynghrair Cymru Gogledd JD Corwen 1-1 Dinas Bangor Dinas Bangor: Santiago Chacon 50′ Gresffordd 7-1 Porthmadog Porthmadog: Shaun Cavanagh 22′ ...
Darllen Mwy

Canlyniadau Ecstra: 18.01.2020 – 19.01.2020

FOOTBALL Cynghrair Merched y Gogledd Adran Gyntaf Bethel 9-1 Tref Dinbych Bethel: Erin Maloney 3, Katie Midwinter 3, Katie Houghton, ...
Darllen Mwy

Canlyniadau chwaraeon lleol: 17.01.2020 – 18.01.2020

PÊL DROED Uwch Gynghrair Cymru JD Met Caerdydd 2-0 Tref Caernarfon Cynghrair Cymru Gogledd JD Dinas Bangor 3-1 Tref Llangefni ...
Darllen Mwy

Canlyniadau chwaraeon lleol: 11.01.2020 – 12.01.2020

PÊL DROED Cynghrair Cymru Gogledd JD Tref Y Fflint 1-0 Dinas Bangor Pumed rownd Tlws CBDC – Gogledd Llanrwst G-G ...
Darllen Mwy

Canlyniadau Ecstra: 06.01.2020 – 10.01.2020

PÊL DROED Uwch Gynghrair Cymru JD Tref Caernarfon 0-3 Tref Aberystwyth Cynghrair Cymru Gogledd Tref Llangefni 1-1 Porthmadog Llangefni: Jordan ...
Darllen Mwy
Loading...

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice