Newyddion

Newyddion Lleol

Dirwyon am werthu pasteiod ‘peryglus’ mewn siop

Mae dau ddyn wedi cael dirwy am werthu pasteiod a oedd wedi pasio eu dyddiad defnyddio olaf. Plediodd Francis Mathew, ...
Darllen Mwy

Bangor: Stryd Fawr ar gau ‘tan y Pasg’ yn dilyn tân

Bydd rhan o Stryd Fawr Bangor yn aros ar gau i draffig tan y Pasg yn dilyn tân mawr yn ...
Darllen Mwy

Cyngor Môn yn argymell codi’r dreth gyngor 5%

Mae Cyngor Ynys Môn wedi argymell codi treth cyngor o rhwng 4.5% a 5% ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf ...
Darllen Mwy

Carcharu dyn a fethodd a stopio ar ôl gwrthdrawiad

Heddlu Gogledd Cymru Mae dyn wedi ei garcharu ar ôl gwrthdrawiad methu â stopio ym Mangor. Cafodd Steven Edwards, 32 ...
Darllen Mwy

Llangefni: marwolaeth dyn yn ‘anesboniadwy’

Google Mae’r heddlu sy’n ymchwilio i ganfyddiad corff dyn yn Llangefni yn trin y farwolaeth fel un heb esboniad. Cafodd ...
Darllen Mwy

Ymosodiad difrifol ym Mhwllheli: arestio dyn

Mae dyn wedi cael ei arestio yn dilyn ymosodiad difrifol mewn tafarn ym Mhwllheli. Yn fuan ar ôl 10pm nos Wener diwethaf ...
Darllen Mwy

Enwi dyn wedi gwrthdrawiad angheuol ar Nos Galan

Llun teulu Mae dyn fu farw yn dilyn gwrthdrawiad traffig ger Caergeiliog ar Nos Galan wedi cael ei enwi. Oddetu 23:50 nos ...
Darllen Mwy

Trywanu yng Nghaernarfon: rhyddhau dyn ar fechnïaeth

Google Mae dyn 33 oed wedi’i ryddhau ar fechnïaeth amodol yn dilyn trywanu yng Nghaernarfon dros y penwythnos. Cafodd ei ...
Darllen Mwy

A55: dyn wedi marw wedi gwrthdrawiad Nos Galan

Mae dyn 64 oed wedi marw yn dilyn gwrthdrawiad ar yr A55 ar Nos Galan. Fe ddigwyddodd y gwrthdrawiad ger ...
Darllen Mwy

Llofruddiaeth yn Fairbourne: dyn wedi ei gyhuddo

Google Mae dyn 75 oed wedi’i gyhuddo o lofruddio dynes oedrannus yn Fairbourne. Bu farw Vivienne Bryan, 74 oed, yn ...
Darllen Mwy
Loading...

Chwaraeon

Canlyniadau chwaraeon lleol: 11.01.2020 – 12.01.2020

PÊL DROED Cynghrair Cymru Gogledd JD Tref Y Fflint 1-0 Dinas Bangor Pumed rownd Tlws CBDC – Gogledd Llanrwst G-G ...
Darllen Mwy

Canlyniadau Ecstra: 06.01.2020 – 10.01.2020

PÊL DROED Uwch Gynghrair Cymru JD Tref Caernarfon 0-3 Tref Aberystwyth Cynghrair Cymru Gogledd Tref Llangefni 1-1 Porthmadog Llangefni: Jordan ...
Darllen Mwy

Canlyniadau Ecstra: 04.01.2020 – 05.01.2020

PÊL DROED Rownd gyntaf Cwpan Merched Betty Pickering Llanberis 1-3 Tref Dinbych Llanberis: Awel Fflur Ellis Pwllheli 4-2 Corwen Pwllheli: ...
Darllen Mwy

Canlyniadau chwaraeon lleol: 01.01.2020 – 04.01.2020

PÊL DROED Uwch Gynghrair Cymru JD Penybont 0-0 Tref Caernarfon Cynghrair Cymru Gogledd JD Tref Bwcle 0-3 Tref Llangefni Llangefni: ...
Darllen Mwy

Canlyniadau chwaraeon lleol: 26.12.2019 – 28.12.2019

PÊL DROED Uwch Gynghrair Cymru JD Tref Caernarfon 1-2 Tref Y Bala Caernarfon: Jamie Breese 83′ – Y Bala: Chris ...
Darllen Mwy

Cygnghrair pêl-droed lleol: 20.12.2019 – 21.12.2019

Uwch Gynghrair Cymru JD Tref Caerfyrddin 0-1 Tref Caernarfon Caernarfon: Cai Jones 90′ Cynghrair Cymru Gogledd JD Bae Colwyn 0-0 ...
Darllen Mwy

Canlyniadau chwaraeon lleol: 17.12.2019 – 18.12.2019

PÊL DROED Cynghrair Lucas Oil Môn Hotspur Caergybi 2il Dîm 6-0 Tref Caergybi 2il Dîm Hotspur Caergybi: Asa Thomas 2, ...
Darllen Mwy

Canlyniadau chwaraeon lleol: 13.12.2019 – 15.12.2019

PÊL DROED Uwch Gynghrair Cymru JD Tref Caernarfon 5-0 Airbus Brychdyn Caernarfon: Darren Thomas 58’/71′, Sion Bradley 66′, Leo Smith ...
Darllen Mwy

Canlyniadau chwaraeon lleol: 07.12.2019

PÊL DROED Trydedd rownd Cwpan Cymru JD Goytre United 0-4 Tref Caernarfon Caernarfon: Darren Thomas 20’/48′, Leo Smith 41′, Nathan ...
Darllen Mwy

Canlyniadau chwaraeon lleol: 22.11.2019 – 24.11.2019

PÊL DROED Cynghrair Cymru Gogledd JD Bae Colwyn 1-2 Porthmadog Porthmadog: Iddon Price 37′, Ilan ap Gareth 54′ cic smotyn ...
Darllen Mwy
Loading...

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice