Llofruddiaeth Bangor: cadw dyn 24 oed yn y ddalfa

Mae dyn wedi ymddangos yn y llys wedi’i gyhuddo o lofruddio dyn 20 oed ym Mangor.

Bu farw Dean Skillin, o Gaernarfon, yn yr ysbyty yn dilyn aflonyddwch ger gwesty’r Waverley ar Ffordd yr Orsaf nos Sadwrn diwethaf (19 Medi).

Mae Brandon Sillence, 24 oed, hefyd wedi’i gyhuddo o ymosod ar ddyn arall, gan achosi niwed corfforol.

Yn llys ynadon Llandudno fore Mercher, fe siaradodd Sillence i gadarnhau ei enw, ei gyfeiriad a’i ddyddiad geni. Ni chafwyd cais am fechnïaeth.

Cafodd Sillence, o Doronnen, ei gadw yn y ddalfa a bydd yn ymddangos ger Llys y Goron Yr Wyddgrug ar dydd Gwener (25 Medi).

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice