Llinellau Cyffuriau: arestio pedwar ym Mangor

Mae pedwar o bobl wedi eu harestio yn ystod nifer o gyrchoedd cyffuriau ym Mangor.

Mae swyddogion yr heddlu, gyda chymorth cydweithwyr o uned cynghrair arfog Swydd Gaer a Gogledd Cymru wedi gweithredu gwarantau mewn sawl eiddo bore Iau (11 Gorffennaf), mewn cysylltiad â delio cyffuriau llinellau cyffuriau.

Ar stad Maesgeirchen, cafodd 3 o bobl eu stopio, eu chwilio a’u harestio am droseddau cyflenwi cyffuriau gan swyddogion dillad plaen.

Mae pedwar rhybudd cau hefyd wedi cael eu cyflwyno ar eiddo ym Mhlas Popty a Llys Mair. Cafodd yr hyn a dybiwyd i fod yn gyffuriau dosbarth A a B, ac arf eu hatafaelu mewn un cyfeiriad.

Ymwelwyd â nifer o gyfeiriadau eraill er mwyn cynorthwyo preswylwyr bregus i wrthsefyll gweithgareddau llinellau cyffuriau.

Dywedodd y Ditectif Arolygydd Dafydd Curry: ”Mae Heddlu Gogledd Cymru, fel trigolion lleol, wedi cael llond bol ar unigolion sy’n dod i’n hardal i werthu cyffuriau. Byddwn yn parhau i blismona fel hyn, a’r nod yw sicrhau diogelwch y cyhoedd.”

”Hoffem ddiolch i’r gymuned leol am eu cymorth parhaus wrth fynd i’r afael â’r troseddau hyn, byddwn yn eu hannog i barhau i roi gwybodaeth i ni a byddwn yn gweithredu arni.”

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice