Llinellau Cyffuriau: arestio chwech ym Mlaenau Ffestiniog

Heddlu Gogledd Cymru

Mae chwech o bobl wedi’u harestio mewn cyfres o gyrchoedd gwrth-gyffuriau yn ardal Blaenau Ffestiniog.

Cafodd naw eiddo eu chwilio gan ditectifs yn y dref fel rhan o ymchwiliad ”hirhoedlog” i gweithgaredd llinellau sirol (”county lines”) rhwng Gogledd Cymru a Glannau Mersi.

Atafaelwyd swm o gyffuriau Dosbarth B ac arian parod yn ystod yn ystod y gwarantau ddydd Iau a dydd Gwener (29-30 Hydref).

Yn ardal Cilgwri, cafodd pedwar o bobl eu arestio yn ystod yn ystod cyrchoedd ar chwe eiddo ddydd Iau. Atafaelwyd un cerbyd a oedd wedi’i ddwyn.

Mae’r ymchwiliad ar y cyd rhwng Heddlu Gogledd Cymru a Heddlu Glannau Mersi wedi bod yn rhedeg ers mis Mawrth.

Dwyeddod yr Arolygydd Lisa Jones o Heddlu Gogledd Cymru: ”Rwy’n falch o fod wedi cydweithio gyda’n cydweithwyr ar Lannau Mersi er mwyn aflonyddu rhwydwaith cyflenwi cyffuriau sefydledig i’n hardal.”

”Rwyf yn benderfynol o dargedu’r ychydig rai sy’n peri’r niwed mwyaf drwy ddod â chyffuriau i’n cymunedau o du allan i ardal Gogledd Cymru.”

Mae’r ymchwiliad hefyd wedi dod o hyd ac atafaelu dwy ffatri ganabis yn St Helens a oedd â chyfanswm o dros 100 o blanhigion ac atafaelwyd cyffuriau Dosbarth A a thrugareddau gwerthu cyffuriau eraill.

Arestiwyd pedwar am fod ym meddiant cyffuriau Dosbarth A a chreu canabis. Maent wedi eu rhyddhau ar fechnïaeth tra bod ymholiadau yn parhau.

Dywedodd Ditectif Arolygydd Peter Stephenson o Heddlu Glannau Mersi: ”Rydym yn parhau wedi ymrwymo at dargedu pobl sy’n gyfrifol am droseddau difrifol a threfnedig gan gynnwys cyflenwi cyffuriau.”

”Rydym wedi bod yn gweithio’n agos gyda chydweithwyr yn Heddlu Gogledd Cymru fel rhan o’r ymchwiliad hir a pharhaus hwn. Gallaf dawelu meddwl cymunedau Glannau Mersi y gwnaiff yr heddlu barhau i ymladd yn erbyn y rhai hynny sy’n gysylltiedig â gwerthu cyffuriau er mwyn gwneud ein cymdogaethau’n fwy diogel i bawb.”

”Hoffwn hefyd ofyn i bobl barhau i ddod ymlaen gyda gwybodaeth fel y gallwn barhau i weithredu.”

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice