Lladrad ar ddyn ym Methesda

Heddlu Gogledd Cymru

Mae’r heddlu wedi apêlio am dystion ar ôl i ddyn ddioddef lladrad ar y stryd ym Methesda.

Am tua 1.30 fore Sadwrn diwethaf (15 Mehefin) ymosodwyd ar y dyn sy’n 20 oed a chafodd ei ffôn symudol a’i arian parod eu dwyn wrth iddo gerdded ar hyd y Stryd Fawr.

Cafodd dyn lleol 18 oed ei arestio ychydig ddyddiau’n ddiweddarach ar amheuaeth o ladrad ac ers hynny mae wedi cael ei ryddhau ar fechnïaeth amodol.

Dywedodd PC Daniel Dent yng ngorsaf heddlu Bangor: ”Roedd hwn yn ymosodiad cas wrth i’r dioddefwr gael ei daro’n anymwybodol, felly rydym yn apelio at unrhyw un a allai fod wedi gweld y digwyddiad neu a allai fod â gwybodaeth i gysylltu â ni.”

Mae ditectifs hefyd yn archwilio lluniau teledu cylch cyfyng o’r digwyddiad.

Os oes gennych chi unrhyw wybodaeth am yr lladrad, cysylltwch â PC Dent yng ngorsaf heddlu Bangor ar 101, gan ddyfynnu rhif cyfeirnod X082874, neu defnyddiwch y sgwrs fyw ar wefan Heddlu Gogledd Cymru.

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice