Gwrando

Listen live

Mae sawl ffordd o wrando ar MônFM. Defnyddiwch y dudalen yma i ffeindio'r ffordd orau i chi.

Arlein

Defnyddiwch y chwaraewr yma i wrando arlein.

 

Ymlaen Nawr

Drivetime

More Music and News to help get you home.

Cyflwynydd: Tony Jones
17:00 - 19:00

Yn Chwarae Nawr

Mae rhai o'n rhaglenni yn cynnig data 'chwarae nawr'.

Ymlaen Nesaf

The Country Hour

Ray plays a mix of Country music.

Cyflwynydd: Ray Owen
19:00 - 20:00

Ar FM

Rydym ar gael ar 102.5 FM ar hyd Ynys Môn a rhannau o Ogledd Orllewin Cymru.

Ar eich ffôn

Defnyddiwch ein ap i wrando ar eich ffôn. Mae'r ap ar gael am ddim!

Ar TuneIn

Mae modd gwrando ar TuneIn ar eich ffôn, cyfrifiadur, neu 'smart speaker'.

Eich Gorsaf, Eich Llais
Your Station, Your Voice