Gwrando

Listen live

Mae sawl ffordd o wrando ar MônFM. Defnyddiwch y dudalen yma i ffeindio'r ffordd orau i chi.

Arlein

Defnyddiwch y chwaraewr yma i wrando arlein.

 

Ymlaen Nawr

Music Through The Morning / Cerddoriaeth Drwy'r Bore

Cyflwynydd:
10:00 - 12:00

Yn Chwarae Nawr

Mae rhai o'n rhaglenni yn cynnig data 'chwarae nawr'.

Ymlaen Nesaf

Carwyn Jones

Llwyth o gerddoriaeth a digon o sgwrsio drwy'r prynhawn.

Cyflwynydd: Carwyn Jones
12:00 - 15:00

Ar FM

Rydym ar gael ar 102.5 FM ar hyd Ynys Môn a rhannau o Ogledd Orllewin Cymru.

Ar eich ffôn

Defnyddiwch ein ap i wrando ar eich ffôn. Mae'r ap ar gael am ddim!

Ar TuneIn

Mae modd gwrando ar TuneIn ar eich ffôn, cyfrifiadur, neu 'smart speaker'.

Eich Ynys, Eich Llais
Your Island, Your Voice