Gwrando

Listen live

Mae sawl ffordd o wrando ar MônFM. Defnyddiwch y dudalen yma i ffeindio'r ffordd orau i chi.

Arlein

Defnyddiwch y chwaraewr yma i wrando arlein.

 

Ymlaen Nawr

MônFM at Night / Gyda'r Nos

Cyflwynydd: MônFM
00:00 - 07:00

Yn Chwarae Nawr

Mae rhai o'n rhaglenni yn cynnig data 'chwarae nawr'.

Ymlaen Nesaf

The MônFM Breakfast Show

Start your day with the Breakfast Show. We'll bring you local news, weather, travel, and a great mix of music!

Cyflwynydd: Dic Postman
07:00 - 10:00

Ar FM

Rydym ar gael ar 102.5 FM ar hyd Ynys Môn a rhannau o Ogledd Orllewin Cymru.

Ar eich ffôn

Defnyddiwch ein ap i wrando ar eich ffôn. Mae'r ap ar gael am ddim!

Ar TuneIn

Mae modd gwrando ar TuneIn ar eich ffôn, cyfrifiadur, neu 'smart speaker'.

Eich Gorsaf, Eich Llais
Your Station, Your Voice