Gofal plant yn derbyn hwb o £2.8m ym Môn

Cyngor Ynys Môn

Mae £2.8 miliwn yn cael ei wario ar fwy o wasanaethau gofal plant yn Ynys Môn.

Yn ôl y cyngor sir, mae darparieth gofal newydd ar nifer o safleoedd ysgolion lleol wedi ei datblygu yn dilyn cais llwyddiannus am arian gan Lywodraeth Cymru.

Mae dau gaban modern eisoes wedi eu hadeiladu yn Ysgol Morswyn, Caergybi ac Ysgol Pencarnisiog. Bydd y rhain yn cynnig darpariaeth gofal plant drwy gydol y dydd, ynghyd â gofal yn ystod y gwyliau.

Mae Gofal Rhosfair, darparwr gofal plant newydd yn Ysgol Santes Dwynwen, Niwbwrch, hefyd wedi dechrau clwb ar ôl ysgol. Cyn bo hir, bydd y gwasanaeth yn ymestyn i fod yn wasanaeth gofal trwy’r dydd, hefyd ar gael i blant lleol.

Cyngor Ynys Môn

Dwyeddod Bethan Hywel Jones, rheolwr Uned Cefnogi Teuluoedd yng Nghyngor Môn: ”Prif nod y rhaglen gyfalaf yw cefnogi cyd-leoliad y cyfnod sylfaen a’r ddarpariaeth gofal plant lle bynnag bo hynny’n bosibl.”

”Mae hyn yn cyd-fynd â chynllun gweithredu economi Llywodraeth Cymru “Ffyniant i Bawb”, er mwyn cyflwyno canolfannau dysgu cymunedol, sy’n darparu gwasanaethau gofal plant estynedig, cymorth teuluol, dysgu teuluol a mynediad cymunedol i gyfleusterau a drefnir o amgylch y diwrnod ysgol.”

”Drwy ddatblygu’r prosiectau hyn a lleoliadau gofal plant drwy’r dydd newydd, gobeithiwn ddarparu trosglwyddiad esmwyth rhwng y cyfnod sylfaen a’r cynnig gofal plant.”

Bydd camau nesaf y prosiect yn cyfrannu at ddatblygiadau yn Ysgol y Tywyn yng Nghaergeiliog ac Ysgol Esceifiog yn Gaerwen.

Ychwanegodd y Cynghorydd Meirion Jones: ”Fel rhan o’r prosiect cynaliadwy hwn, ein nod yw gwasanaethu cymunedau Ynys Môn ar draws y cenhedloedd a sicrhau cydweithio agosach er mwyn cyflawni targedau o fewn addysg a mynd i’r afael â thlodi.”

”Rydym yn defnyddio cyllid Llywodraeth Cymru er mwyn darparu asedau newydd a hirdymor cynaliadwy ar gyfer cymunedau a gweithio er mwyn bodloni anghenion rhieni.”

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice