Dirwy i töwr am godi gormod

Mae dyn o Langefni wedi cael ei ddirwyo am godi gormod am wneud gwaith yn ogystal â chodi tâl am waith na chafodd ei wneud o gwbl.

Cyfaddefodd Chris Evans i’r cyhuddiadau yn Llys Ynadon Caernarfon ar 2 Hydref.

Clywodd y llys fod Evans (39) i fod i drwsio to ystafell wydr ar eiddo yng Nghaernarfon am bris o £700 ym mis Gorffennaf 2017.

Tra roedd y gwaith yn mynd yn ei flaen, tynnwyd sylw’r perchennog gan y töwr at waith arall oedd angen ei wneud ar yr adeilad, am gostau pellach o £450.

Fodd bynnag, beth amser yn ddiweddarach, ymddangosodd darnau llaith yn agos at ble roedd y gwaith wedi’i wneud, ac addawodd Evans ymweld â’r eiddo i archwilio’r gwaith. Pan fethodd ag ymweld, gwnaed cwyn i uned Safonau Masnach yng Nghyngor Gwynedd.

Dywedwyd wrth y llys fod arolygwyr y cyngor wedi canfod nad oedd y gwaith y cytunwyd arno wedi’i wneud, er iddo gael ei dalu amdano. Dangosodd yr ymchwiliad hefyd na ddylai’r gwaith ychwanegol a wnaed fod wedi costio mwy na £100.

Cafodd Evans ddirwy o £615 ar y ddau gyhuddiad, gorchymyn i dalu costau o £1,932, iawndal o £450 a gordal dioddefwr o £61.

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Griffith, aelod cabinet Cyngor Gwynedd sydd â chyfrifoldeb am Safonau Masnach, y dylai’r achos, a’r ddirwy a drosglwyddir, weithredu fel rhybudd i eraill.

Ywchanegodd: ”Gall gweithredoedd masnachwyr twyllodrus gael effaith ariannol ac emosiynol sylweddol ar ddefnyddwyr, yn enwedig aelodau mwyaf bregus ein cymunedau.”

”Mae’r canlyniad hwn yn dyst i waith caled swyddogion Safonau Masnach y cyngor ac i’n hymrwymiad i amddiffyn iechyd, diogelwch a lles economaidd trigolion Gwynedd.”

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice