Cysylltu

Cysylltwch â ni drwy ddefnyddio’r ffurflen yma!

*
*
*

Ffôn

Ffoniwch y stiwdio ar 01248 722224!

Trydar

Cliciwch yma i ddilyn MônFM ar Trydar!

E-bost

E-bostiwch y stiwdio - stiwdio@monfm.co.uk

Cyfeiriad Post

MônFM,
Y Dderbynfa,
12, Ffordd yr Efail,
Llangefni,
Ynys Môn,
LL77 7ER.