Cyrch cyffuriau: arestio dau yn Llangefni

Mae dau ddyn wedi eu harestio yn dilyn cyrch cyffuriau yn Llangefni.

Cynhaliodd swyddogion patrôl a thasg cymdogaethau Heddlu warant mewn tŷ ym Mron y Graig ar dydd Mercher (12 Rhagyfr).

Canfuwyd cyffuriau ac arian ac arestiwyd dau ddyn ar amheuaeth o wyngalchu arian, bod â chyffuriau Dosbarth B yn eu meddiant a throseddau yn erbyn y drefn gyhoeddus wrth iddynt geisio dianc o’r tŷ.

Aethpwyd â nhw i’r ddalfa yng Nghaernarfon lle cawsant eu cyfweld a bellach mae’r ddau wedi cael eu rhyddhau o dan ymchwiliad.

Meddai PC Mark Hobson o Dîm Tasg Cymdogaethau Ynys Môn: ”Cafwyd y warant hon diolch i wybodaeth oddi wrth y gymdogaeth.”

”Arweiniodd gwaith tîm y swyddogion ar Ynys Môn at atafaelu cyffuriau ac arian a chymerwyd agwedd dim goddefgarwch at anhrefn cyhoeddus y tu allan i’r tŷ.”

Hefyd yn y Gogledd Orllewin, cafodd dyn ei arestio yn dilyn cyrch arall yn Bethesda ddydd Iau.

Cafodd ei gyfweld ar amheuaeth o ddelio â chyffuriau a chynhyrchu sylweddau anghyfreithlon.

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice