COVID 19: canolfan profi drwy ffenestr y car er mwyn cynyddu capasiti

Bydd canolfan i brofi am coronafeirws yn agor yn Llandudno ddydd Mercher (29 Ebrill).

Yn ôl penaethiaid iechyd, bydd Gogledd Cymru yn cynyddu ei gapasiti profi COVID-19 drwy agor canolfan profi drwy ffenestr y car ar barc bysys Builder Street.

Dim ond gweithwyr hanfodol sy’n arddangos symptomau o’r feirws fydd yn cael eu cyfeirio at y ganolfan brofi drwy ffenestr y car ar hyn o bryd.

Mae’r rhain yn cynnwys staff y Gwasanaeth Iechyd, Heddlu, Gwasanaeth Tân a Gwasanaeth Ambiwlans; gweithwyr cartrefi gofal a gweithwyr hanfodol eraill yn unol â polisi Llywodraeth Cymru. Byddant yn gallu gyrru i’r safle a chael prawf swab heb adael eu ceir.

Eglurodd Teresa Owen, cyfarwyddwr gweithredol iechyd cyhoeddus gan Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr: ”Bydd y ganolfan brofi drwy ffenestr y car newydd yn Llandudno yn chwarae rhan hanfodol yn ein hymateb i’r Coronafeirws yma yng Ngogledd Cymru.”

”Bydd y safle yn cynyddu ein gallu profi yn rhanbarthol a bydd yn ychwanegu at unedau profi cymunedol sydd gan y bwrdd cechyd eisoes ar gyfer gweithwyr hanfodol a staff y gwasanaeth iechyd ar draws y rhanbarth.”

”Gyda’i gilydd, bydd y cyfleusterau hyn yn helpu i ddiogelu’r cyhoedd ac yn darparu’r canlyniadau gorau ar gyfer cleifion gan gadw gwasanaethau hanfodol i fynd.”

O ystyried lleoliad canolog y ganolfan yn rhanbarthol a’i maint sylweddol, mae’r ganolfan yn cynyddu’r gallu i brofi yn sylweddol wrth i bartneriaid Fforwm Cydnerth Gogledd Cymru barhau i weithio gyda Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU er mwyn amddiffyn cymunedau yn ystod y cyfnod argyfwng.

Ond ni fydd y ganolfan yn peri risg i’r cyhoedd gan y bydd mesurau diogelwch llym yn cael eu gweithredu er mwyn diogelu pobl, staff a’r gymuned ehangach.

Ychwanegodd Sacha Hatchett, Prif Gwnstabl Cynorthwyol Heddlu Gogledd Cymru: ”Mae’r galw am brofion Coronafeirws ymysg ein gweithwyr hanfodol yn faes critigol ac yn un sy’n tyfu.”

”Mae’r safle hwn ar Builder Street yn cynrychioli cam nesaf ein hymateb i’r gwaith profi ar gyfer gweithwyr hanfodol mewn meysydd allweddol o wasanaethau cyhoeddus.”

”Rydym wedi sefydlu’r ganolfan yn gyflym gyda chefnogaeth partneriaid a’r Fyddin er mwyn creu canolfan profi drwy ffenestr y car sy’n cynyddu ein capasiti i brofi yng Ngogledd Cymru. Mae’r ganolfan newydd hon yn ein galluogi i ddarparu profion Cornafeirws mewn modd cyfleus, amserol ac yn bwysicaf oll, diogel ar gyfer pawb sy’n rhan o’r broses.”

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice