Category Archives: Uncategorised

Canlyniadau Ecstra: 19.01.2019 – 20.01.2019

PÊL DROED Cynghrair Merched y GogleddAdran GyntafPwllheli 3-4 Airbus(Pwllheli: Lowri Hughes 2, Stacey Sansome)Ail AdranTref Amlwch 0-2 Y RhylWrecsam G-G Bethesda Cynghrair Pêl Droed Iau MônDan 12 oedLlangefni Cafaliriaid G-G TynygonglDan 14 oedTref Llangefni Llewod 3-2 Hotspur Caergybi Peibio ADan 16 oedLlewod Llanfairpwll 2-1 Hotspur Caergybi Peibio ACPD Llangefni 7-0 Gaerwen IauLlangoed 3-3 CPD AmlwchTynygongl […]

More / Mwy

Canlyniadau chwaraeon lleol: 18.01.2019 – 19.01.2019

PÊL DROED Cynghrair Huws GrayHotspur Caergybi 1-4 Dinas Bangor(Hotspur Caergybi: sgorwr anhysbys 55′ – Bangor: Alex Darlington 11′, Sam Jones 53′, Marc Williams 79′, Jacob Farleigh 86′)Y Rhyl 2-1 Porthmadog(Porthmadog: Julian Williams 65′) Ail rownd Cwpan Sialens MawddachTref Caergybi 0-5 Mynydd Llandegai(Mynydd Llandegai: Iwan Morris 5′, Liam Willighan 30’/87′, Damien Smith 76′, Andy Barker 80′)Tref Llangefni […]

More / Mwy

Ffordd osgoi newydd: gwaith yn dechrau

Mae gwaith wedi dechrau ar ffordd osgoi Caernarfon a Bontnewydd. Mae Gweinidog yr Economi Trafnidiaeth, Ken Skates, wedi nodi’n swyddogol bod y cyfnod adeiladu wedi cychwyn ar yr ffordd newydd gwerth £135 miliwn. Bydd y ffordd osgoi newydd 9.8 cilometr o hyd yn cael ei hadeiladu o gylchfan y Goat ar gyffordd yr A499/A487 hyd […]

More / Mwy

Gwrthdrawiad A55: dynes wedi marw

Mae dynes wedi marw ar ôl cael ei tharo gan gar ar yr A55 ger Y Fali. Digwyddodd y ddamwain rhwng cyffordd 2 (Kingsland) a chyffordd 3 (Y Fali) tua 12.30yp dydd Iau (17 Ionawr). Aeth y gwasanaethau brys, yn cynnwys yr Ambiwlans Awyr ar y digwyddiad ond bu farw wraig yn y fan a’r lle. […]

More / Mwy

GWRANDO ETO: Atal Wylfa Newydd

Dyma ail gyfle i glywed dau gyfweliad yn dilyn y penderfyniad i ohirio’r holl waith ar Wylfa Newydd gan cwmni Hitachi. Mae Richard Foxhall, rheolwr materion allanol Horizon yng Nghymru, yn siarad â Tony Jones Mae’r arweinydd Cyngor Ynys Môn, y Cynghorydd Llinos Medi, yn siarad â Tony Jones yn dilyn cyfarfod gyda’r Gweinidog dros yr Economi, Ken […]

More / Mwy

Gohirio Wylfa Newydd: ymateb i benderfyniad Hitachi

Mae’r prosiect i adeiladu gorsaf niwclear Wylfa Newydd wedi’i atal. Mae’r cwmni Hitachi wedi gohirio yr holl waith ar y cynllun £20 biliwn wedi methiant i ddod i gytundedb ariannol gyda Llywrodaeth y DU. Dyma rai o’r ymateb i’r cyhoeddiad… Duncan Hawthorne, Prif Weithredwr, Pŵer Niwclear Horizon ”Rydyn ni wedi dod yn ein blaenau’n dda […]

More / Mwy

Plant ysgol yn dysgu sgiliau CPR

Mae pobl ifanc yn Ysgol Uwchradd Bodedern yn dysgu sgiliau cynnal bywyd hollbwysig a fydd yn fuddiol am flynyddoedd sydd i ddod. Mae’r sesiynau’n addysgu’r plant sut a phryd i roi CPR, pwysigrwydd defnyddio’r ystum adfer ac ymgyfarwyddo â diffibrilwyr. Mae’r Adran Ddadebru o Ysbyty Gwynedd ym Mangor yn goruchwylio’r fethodoleg hyfforddiant er mwyn sicrhau ei […]

More / Mwy

Canlyniadau Ecstra: 12.01.2019 – 13.01.2019

PÊL DROED Cynghrair Merched y GogleddAdran GyntafBae Cinmel 1-9 Bethel(Bethel: Catrin Evans 3, Ffion Williams 2, Yasmin Williams 2, Gwenno Gibbard Bolton, Erin Maloney)Ail AdranBethesda G-G CorwenMountain Rangers 0-1 Tref Amlwch(Amlwch: Cerys Gadd 70′) Cynghrair Pêl Droed Iau MônDan 14 oedAmlwch 2-0 Llewod Llangefni(Amlwch: Cian Jones, Dillon Mann)Teigrod Llanfairpwll 3-1 Hotspur Caergybi B(Llanfairpwll: Cai Morgan […]

More / Mwy

Canlyniadau chwaraeon lleol: 11.01.2019 – 12.01.2019

PÊL DROED Uwch Gynghrair Cymru JDTref y Bala 1-3 Tref Caernarfon(Y Bala: Henry Jones 3′ – Caernarfon: Darren Thomas 61′, Danny Brookwell 73′, Nathan Craig 90 +3′ cic smotyn) Cynghrair Huws GrayDinas Bangor 5-0 Tref Dinbych(Bangor: Mike Williams 21′, Alex Boss 63′, Sam Jones 65’/67′, Alex Darlington 90+1′)Llanrhaeadr-ym-Mochnant 0-1 Hotspur Caergybi(Hotspur Caergybi: Mel McGuinness 90 […]

More / Mwy

Canlyniadau chwaraeon lleol: 04.01.2019 – 06.01.2019

PÊL DROED Uwch Gynghrair Cymru JDTref Caernarfon 3-1 Tref Caerfyrddin(Caernarfon: Cai Jones 44′, Nathan Craig 67′, Darren Thomas 84′) Cynghrair Huws GrayTref Bwcle 0-2 Dinas Bangor(Bangor: Marc Williams 74′, Sam Jones 79′)Hotspur Caergybi 4-1 Tref y Fflint(Hotspur Caergybi: Mel McGuinness 46′)Porthmadog 4-1 Penrhyncoch(Porthmadog: Julian Williams 21′, Ifan Emlyn 61′, Gruff John Williams 76′, Shaun Cavanagah […]

More / Mwy

Eich Gorsaf, Eich Llais
Your Station, Your Voice