Category Archives: Newyddion

Ymosodiadau ar ddwy ddynes ym Môn

Mae ditectifs yn ymchwilio i ymosodiadau, yn ymwneud ag amlygiad anweddus, ar ddwy ddynes ar Ynys Môn. Mae’r heddlu’n cysylltu’r ddau ddigwyddiad ym Mhorthaethwy a Gaerwen yn ystod yr wythnos ddiwethaf. Digwyddodd yr achos cyntaf tua 6.20pm nos Fercher diwethaf (6 Tachwedd) ar Ffordd Caergybi rhwng Llanfairpwll a Phorthaethwy. Roedd y dioddefwr allan yn rhedeg […]

Mwy / More

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice