Category Archives: Newyddion

Eisteddfod 2021: Brifwyl yn Boduan

Boduan ym Mhen Llŷn fydd cartref yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2021. Dyma’r tro cyntaf i’r Eisteddfod ymweld ag ardal Llŷn ac Eifionydd ers 1987, pan gynhaliwyd yr ŵyl ym Mhorthmadog, a chynhaliwyd yr Eisteddfod ddiwethaf yng ngogledd Gwynedd yn 2005. Mae’r gwaith o baratoi ar gyfer yr ŵyl a’r prosiect cymunedol yn cychwyn mewn cyfarfod […]

Mwy / More

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice