Category Archives: Newyddion

Cyfarwyddwr newydd i Pontio

Mae canolfan Pontio ym Mangor wedi penodi cyfarwyddwr artistig newydd. Bydd Osian Gwynn yn cychwyn yn ei swydd ddechrau Hydref, yn dilyn ymadawiad Elen ap Robert fis diwethaf. Am y pum mlynedd diwethaf, bu’n gweithio i Gyngor Celfyddydau Cymru gan weithio fel swyddog arweiniol i sefydliadau megis Opera Cenedlaethol Cymru a Music Theatre Wales. Yn […]

Mwy / More

Apêl newydd wedi gwrthdrawiad ger Bontddu

Mae’r heddlu yn adnewyddu eu hapêl am dystion yn dilyn gwrthdrawiad difrifol yn ne Gwynedd fis diwethaf. Digwyddodd y gwrthdrawiad tua 12.40yb ar bore dydd Llun (5 Awst) pan adawodd Toyota Corolla’r ffordd a tharo coeden ar yr A496 ger Bontddu. Aethpwyd â’r teithiwr i Ysbyty Bronglais yn Aberystwyth gydag anafiadau difrifol ac arestiwyd y gyrrwr mewn cysylltiad […]

Mwy / More

Gogledd yr Ynys: cyngor i benderfynu ar gynllun gweithredu

Bydd cynghorwyr yn pleidleisio ar gynllun economaidd ar gyfer Gogledd Ynys Môn yr wythnos nesaf. Mae swyddogion datblygiad economaidd wedi llunio cynllun gweithredu mewn ymateb i’r ergydion economaidd sylweddol eleni. Mae’r ardal wedi cael ei tharo’n ddifrifol gan y penderfyniad i atal Wylfa Newydd a chau ffatri blastig REHAU yn Amlwch. Mae’r cynllun adfwyio newydd […]

Mwy / More

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice